Ομιλία του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού,

στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 16ης Μαΐου 2013

με θέμα την αρχική πρόταση της Περιφέρειας Αττικής

για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020:

  • Διεκδικούμε ως Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 13 Περιφερειακά Προγράμματα για τη νέα Προγραμματική Περίοδο
  • Να τεθεί τέρμα στο καθεστώς των εκχωρήσεων. Υλοποίηση των δράσεων μέσα από προγραμματικές συμβάσεις

Την ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, στην 18η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Συγκεκριμένα, πρότεινε τη διαχείριση όλων των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 από τις Περιφέρειες με 13 πολυτομεακά και πολυταμειακά Περιφερειακά Προγράμματα, ένα για κάθε Περιφέρεια.

 

«Διεκδικούμε ως Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 13 Περιφερειακά Προγράμματα, που θα συγκεντρώνουν το σύνολο των πόρων από όλα τα ταμεία και θα μπορούν να σχεδιάσουν τις δράσεις τους σύμφωνα και με την αξιολόγηση των αναγκών της κάθε Περιφέρειας», τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Σγουρός.

 

Πρότεινε επίσης το κάθε Περιφερειακό Πρόγραμμα να έχει μια καινοτόμο τριμερή δομή (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό σκέλος), ενώ τα έργα και οι δράσεις εθνικής σημασίας, να υλοποιηθούν από τους αρμόδιους δημόσιους κεντρικούς φορείς, όχι με εκχώρηση όπως στο ΕΣΠΑ, αλλά με προγραμματικές συμβάσεις.

 

Στην ομιλία του ο κύριος Σγουρός τόνισε τα εξής:

«Είναι η πρώτη φορά που ένα Αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο συμμετέχει ενεργά στη διαβούλευση και στην απόφαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας για τη νέα περίοδο. Θεωρούμε ότι οι κατευθύνσεις και οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι πολύπλοκες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες των ΒορειοΕυρωπαϊκών χωρών.

Δεν αφήνουν ευελιξία και σημαντικά περιθώρια διαφοροποίησης και προσαρμογής στις σημερινές ανάγκες της χώρας μας.

Καλούμε την Κυβέρνηση να διαπραγματευθεί ‘ρήτρα μεγαλύτερης ευελιξίας’ λόγω της κρίσης, που είναι οικονομική και κοινωνική. Επίσης, καλούμε το Υπουργείο Ανάπτυξης να δημιουργήσει τις κανονιστικές, διοικητικές και λοιπές προϋποθέσεις αξιοποίησης των θεματικών στόχων, από την οπτική μιας οικονομίας και μιας κοινωνίας σε κρίση».

 

Η αντιπολίτευση ζήτησε αναβολή της συζήτησης, προκειμένου να ετοιμάσει τις προτάσεις της και κατόπιν αυτού ανεβλήθη η λήψη απόφασης, ενώ ο κύριος Σγουρός κάλεσε τις παρατάξεις και τους επικεφαλής τους να καταθέσουν γραπτώς τις προτάσεις τους, ώστε να συμπεριληφθούν στην πρόταση της Περιφέρειας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

Στο αρχείο που επισυνάπτεται θα βρείτε την αναλυτική ομιλία του Περιφερειάρχη Αττικής.