Κατά την 25η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ορίστηκαν κατά πλειοψηφία τα νέα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα συμμετέχουν σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής.

Σημειώνεται ότι κατά την ψηφοφορία ΚΑΤΑ ψήφισε η «Ελληνική Αυγή για την Αττική» ενώ ΛΕΥΚΟ ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής».

 

 

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας των Προγραμματικών Συμβάσεων με τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Κοινών Επιτροπών, ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Ορισμός Μελών Νήσων.pdf PDF 207,60 KB18/08/21 11:49:31
Ορισμός Μελών Πειραιά.pdf PDF 197,91 KB18/08/21 11:49:32