Με αφορμή επιστολή του κ. Δημάρχου Χαϊδαρίου για την απένταξη οδικού έργου στη περιοχή Σκαραμαγκά από την Περιφέρεια Αττικής διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Πρώτο: το έργο αυτό εντάχθηκε με απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ το οποίο έχει και την ευθύνη για τον έλεγχο της ωριμότητας του έργου όταν το ενέταξε.

Δεύτερο: το έργο απεντάχθηκε όταν το Υπουργείο Ανάπτυξης το συμπεριέλαβε στη λίστα των ανενεργών έργων με εγκύκλιο στις 20/8/2013.

Τρίτο: είναι εντελώς ανακριβές αυτό που ισχυρίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου ότι το έργο έχει ενταχθεί και απενταχθεί πάλι κατά το παρελθόν.

Τέταρτο: είναι αυτονόητη υποχρέωση η απένταξη ανώριμων και ανενεργών έργων προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια πόρων του ΕΣΠΑ για τη χώρα μας, όπως ορίζουν οι Κοινοτικοί Κανονισμοί.

Πέμπτο: ο κ. Δήμαρχος πρέπει να στραφεί προς εκείνους που δεν ωρίμασαν το έργο και το ενέταξαν για δημιουργία εντυπώσεων και με την επιδίωξη μικροκομματικών οφελών. Αυτοί ευθύνονται.

Έκτο: είναι αυτονόητο ότι εφόσον το έργο ωριμάσει από τους αρμόδιους φορείς και πληροί τις προϋποθέσεις η Περιφέρεια Αττικής θα επανεξετάσει την ένταξή του στο ΠΕΠ Αττικής.