Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού, ορίστηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Νικόλαος Ανδρουλακάκης, ως νέος θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).