Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας Αττικής, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησής τους και προμήθειας των απαραίτητων μηχανημάτων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ: 1466/Β’/2012) περί «καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο.», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.