Προτεραιότητά μας η ασφάλεια και η απρόσκοπτη μετακίνηση περίπου 30.000  μαθητών

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τη στενή συνεργασία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Ν. Πέππα προχωρούν τα αναγκαία βήματα προκειμένου να ξεκινήσει απρόσκοπτα και με ασφάλεια η μεταφορά των μαθητών κατά το νέο σχολικό έτος. Επιπλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ολοκληρώσει την πρώτη φάση για την ανάρτηση των διαγωνισμών  για τη μεταφορά και  μαθητών Πειραματικών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών, ενώ αναμένεται από τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν σε παρεμβάσεις για τη διευθέτηση και του ζητήματος μεταφοράς μαθητών Πειραματικών Γυμνασίων και Λυκείων.

Μετά από τις σχετικές κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη και με το συντονισμό του Αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Ν. Πέππα οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής υλοποιούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ όπου απαιτηθεί θα υπάρξει συνεργασία με το Υπουργείο εσωτερικών και τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να επιλυθούν τυχόν προσκόμματα και δυσκολίες που προκύπτουν.

Προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής είναι η ασφάλεια και η απρόσκοπτη μετακίνηση χιλιάδων μαθητών. Η εμπειρία του στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών και η γνώση του αντικειμένου από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη συμβάλλουν προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ όπου απαιτηθεί έχουν γίνει οι διεργασίες προκειμένου να εξαλειφθεί και το τελευταίο τυχόν πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει στη μεταφορά των μαθητών.

Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υλοποιεί επί σειρά ετών το πρόγραμμα δωρεάν μεταφοράς μαθητών, με το οποίο σήμερα εξυπηρετεί περίπου 30.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε μεγάλο αριθμό δημόσιων σχολείων διαφόρων τύπων, όπως νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, επαγγελματικά λύκεια, καθώς και ειδικά, μουσικά, καλλιτεχνικά και εσπερινά σχολεία. Η εξυπηρέτηση των μαθητών υλοποιείται με 1.500 δρομολόγια δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών ή με χορήγηση ειδικών μαθητικών δελτίων για τη δωρεάν μετακίνησή τους με δημόσια συγκοινωνία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η ΚΥΑ. Επιπλέον, στο πρόγραμμα μεταφοράς εντάσσονται και οι μετακινήσεις προσφύγων μαθητών που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας και φοιτούν στα δημόσια σχολεία, καθώς και όσες γίνονται στο πλαίσιο του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης των δημοτικών σχολείων. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η μεταφορά μαθητών είναι ένα μεγάλο και σημαντικό έργο το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών και γεωγραφικά το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής.

                       

                   Μεταφορά μαθητών και πειραματικών Σχολείων 

 

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους είχαν ξεκινήσει οι προαπαιτούμενες ενέργειες από μέρους μας για την εξασφάλιση των αναγκαίων επιπλέον πιστώσεων για την ένταξη στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και την άντληση στατιστικών στοιχείων από τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Μετά την πρόβλεψη για δωρεάν μεταφορά τους από τις Περιφέρειες όπως αποτυπώθηκε τον Ιούνιο 2022 με τη δημοσίευση του ν. 4937/2022, η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας κάνει ήδη την σχετική προετοιμασία, προχώρησε άμεσα τις διαδικασίες για το σχεδιασμό δρομολογίων που γίνονται επί τη βάση των  προδιαγραφών που ορίζει η ΚΥΑ και τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών ανάθεσης αυτών. Ήδη σε πρώτη φάση έχουν αναρτηθεί οι διαγωνισμοί για τη μεταφορά 740 μαθητών Πειραματικών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής οικονομικών προσφορών από υποψήφιους αναδόχους.

Σε δεύτερη φάση και σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών απ’ όπου αναμένεται να προωθηθούν απαιτούμενες ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων, θα ακολουθήσει η ανάρτηση των διαγωνισμών για την μεταφορά των μαθητών Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων.

Η Περιφέρεια Αττικής, συνεργαζόμενη και με τους Δ/ντές των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από τις αρχές του έτους, υλοποιεί το σχεδιασμό για την μεταφορά των παιδιών τους κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά μεταφέρονται οι μαθητές αυτών των σχολείων, καταδεικνύει ότι η ελληνική πολιτεία τα στηρίζει έμπρακτα και είναι δεδομένη η βούληση της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη για τη διασφάλιση της έγκαιρης μεταφοράς των μαθητών προτύπων και πειραματικών σχολείων, όπως πράττουμε και για τα υπόλοιπα σχολεία.