• Περιφέρεια Αττικής:

–          Πρώτη τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων

  • Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός:

–            «Όταν όλοι ξοδεύανε, εμείς μαζεύαμε. Και τώρα που κανείς από εκείνους δεν έχει πια τίποτε να ξοδέψει, εμείς προγραμματίζουμε και εκτελούμε έργα από δικούς μας πόρους»

–            «Παρ’ όλες τις δραματικές περικοπές στους θεσμοθετημένους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, η Περιφέρεια Αττικής στέκεται όρθια και συνεχίζει κανονικά το σημαντικό πρόγραμμα έργων που έχει αναλάβει»

 

Η πρώτη Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, αποτέλεσε ένα από τα θέματα της σημερινής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, αναλύοντας την αναγκαιότητα να τροποποιηθεί το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων, επεσήμανε:

«Η πρώτη Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής είναι η αναγκαία προσαρμογή στις ανάγκες και τις προτάσεις των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων.

Στην ουσία κάνουμε 3 πράγματα:

  1. Προσεγγίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις απαιτήσεις χρηματοδότησης του κάθε έργου που έχει ενταχθεί, ανάλογα με την πορεία εξέλιξης και την πρόοδο των εργασιών που παρουσιάζει.
  2. Εντάσσουμε στο Πρόγραμμα νέα έργα που έχουν ωριμότητα και έχουν προταθεί από φορείς και Δήμους και θεωρούμε απαραίτητα και ωφέλιμα για το κοινωνικό σύνολο.
  3. Απεντάσσουμε έργα που έχουν για μεγάλο διάστημα προβλήματα στην εξέλιξή τους και δεν πρόκειται να υλοποιηθούν.

Επιτρέψτε μου, κ. Συνάδελφοι, να επισημάνω για μία ακόμη φορά το γεγονός ότι το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με την ταμειακή κατάσταση της Περιφέρειας.

Κάθε έργο που εντάσσουμε συνοδεύεται από το αντίστοιχο ποσό στον προϋπολογισμό μας.

Εμείς τις πρακτικές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δεν τις ακολουθούμε. Λογιστική απεικόνιση και εικονικές εγγραφές πιστώσεων που δεν έχουν αντίκρισμα στο Ταμείο εμείς δεν κάνουμε.

Δημιουργήσαμε, με κόπο και πολύ μεγάλη προσπάθεια, ένα σημαντικό αποθεματικό ως Νομαρχία Αθηνών και με αυτό κινούμαστε.

Πηγαίναμε και συνεχίζουμε να πηγαίνουμε αντίθετα με τη συνήθη πρακτική: Όταν όλοι ξοδεύανε, εμείς μαζεύαμε. Και τώρα που κανείς από εκείνους δεν έχει πια τίποτε να ξοδέψει, εμείς προγραμματίζουμε και εκτελούμε έργα από δικούς μας πόρους. Ούτε δάνεια πήραμε, ούτε άλλα ανοίγματα κάναμε.

Χθες στη συνάντηση των 13 Περιφερειαρχών της χώρας με τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εσωτερικών, τους είπαμε ότι για το 2012 και οι 13 Περιφέρειες πήραμε για επενδύσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους μόνο 42 εκ. ευρώ και μας χρωστά το Κράτος 136 εκ. ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά η Περιφέρεια Αττικής στέκεται όρθια και συνεχίζει κανονικά το σημαντικό πρόγραμμα έργων που έχει αναλάβει».