Προωθούμενες Καλλιέργειες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ανατολικής Αττικής

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η Περιφέρεια Αττικής για  ενημέρωση των πολιτών στις σύγχρονες εξελίξεις και θεωρώντας την επαναδραστηριοποίηση της αγροτικής οικονομίας ως προτεραιότητα πρωταρχικής σημασίας και σπουδαιότητας, η Περιφερειακή Ενότητα   Ανατολικής Αττικής θεωρεί αναγκαία την πραγματοποίηση ημερίδας  με σκοπό την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού σχετικά με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον αγροτικό χώρο της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Μετά το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει, παραγωγικοί κλάδοι, συνεταιρισμοί, αγρότες, νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα κλπ, διοργανώνουμε ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

«Προωθούμενες Καλλιέργειες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Αν.Αττικής»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 13/6/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου  Κορωπίου  (οδό Βασ. Κων/νου 47- Ισόγειο).

Τα θέματα θα αναπτύξουν:

Στελέχη του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και Καθηγητές  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου  Αθηνών .

Διοργάνωση:

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.