Οι ελεγκτές τροφίμων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, προέβησαν στις 30 Αυγούστου 2012, στην δέσμευση και καταστροφή 168 κιλών αμπελόφυλλων προέλευσης Τουρκίας (252 κιλά μικτό βάρος), συσκευασμένα σε επτάκιλα πλαστικά δοχεία στις εγκαταστάσεις εταιρείας στον Δήμο Μοσχάτου. Μετά από εργαστηριακό έλεγχο βρέθηκαν με υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των ανώτατων επιτρεπτών ορίων, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005.