Το σοβαρό πρόβλημα που ταλαιπωρούσε εδώ και πολύ καιρό τους επαγγελματίες της Νέας Μάκρης και έθετε σε ορατό κίνδυνο τη λειτουργία των εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, επιτέλους λύθηκε.

Στο νόμο «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε στις 9/11/2011, περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία στα υφιστάμενα επαγγελματικά εργαστήρια που βρίσκονται σε περιοχές που εκκρεμούν διαδικασίες τροποποίησης ή αναθεώρησης ΓΠΣ, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες άδεια διάρκειας 3 (τριών) ετών, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση των αρμόδιων υπουργείων.

Ο πρώην Δήμος Νέας Μάκρης αλλά και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας είχαν εγκρίνει με αποφάσεις τους την τροποποίηση των υφιστάμενων χρήσεων με σκοπό τη νομιμοποίηση της λειτουργίας των υφιστάμενων επαγγελματικών εργαστηριών. Ενώ, όμως, εκκρεμούσε η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, οι επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούσαν να λειτουργούν χωρίς αδειοδότηση.

Η Περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που θα προκαλούσε η παύση και η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων, με άμεσες συνέπειες την κοινωνική αναστάτωση και των οικονομικό μαρασμό της περιοχής, προέβη σε μια σειρά ενεργειών για την ουσιαστική αντιμετώπιση του επίμαχου προβλήματος της λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων.

Έτσι, ο Περιφερειάρχης κ. Γ. Σγουρός, η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κα Χρυσάνθη Κισκήρα και ο Γεν. Δ/ντης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, τους τελευταίους μήνες  έκαναν ένα πραγματικό αγώνα δρόμου για να δοθεί λύση μέσω σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς και τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΤ), ενώ ο Περιφερειάρχης έστειλε επιστολές προς τους συναρμόδιους Υπουργούς για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα επιλύει το θέμα. Η Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής με συντονισμένες ενέργειες προς το ΥΠΕΚΑ πίεσε για την έγκριση και τη ψήφιση της ρύθμισης που επιτέλους, έστω για καθορισμένο χρονικό διάστημα, θα επιτρέπει την νόμιμη λειτουργία των εργαστηρίων χαμηλής όχλησης στη Νέα Μάκρη.  

Η παρέμβαση της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιάννη Σγουρού, με την κατάθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας προς τα συναρμόδια Υπουργεία, που έγινε τελικά αποδεικτή, δίνει διέξοδο σε ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει για αρκετό καιρό πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής.

Η αιρετή Περιφέρεια Αττικής έχει και προτάσεις και λύσεις σε απλά καθημερινά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες. Αρκεί η κεντρική Εξουσία να συνεργάζεται και να συμβάλλει νομοθετικά στην επίλυσή τους.