Σε απομόνωση και επιτήρηση έθεσαν οι Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής πτηνοτροφική μονάδα στο Κορωπί, μετά από ανίχνευση της απαγορευμένης ουσίας της ομάδας των νιτροφουρανίων σε δείγματα κρέατος πουλερικών.

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά και όλες όσες είναι παραγωγικά συνδεδεμένες με αυτήν δεν διακινούν προϊόντα χωρίς να έχει προηγηθεί κτηνιατρικός έλεγχος και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όλες οι παραπάνω δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των συστηματικών και έγκαιρων ελέγχων που πραγματοποιούν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για την προάσπιση της υγείας των καταναλωτών, ενώ ο δειγματοληπτικός έλεγχος αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων Κτηνιατρικών Φαρμάκων (σε ζώντα ζώα και τα προϊόντα τους) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.