Στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο της νομιμότητας έστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τους πίνακες αξιολόγησης των

Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων των αναπτυξιακών συμπράξεων που υποβλήθηκαν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής ολοκλήρωσε τις εργασίες της και προσκόμισε τα αποτελέσματα στον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό. Ο Περιφερειάρχης ακολουθώντας την πάγια τακτική της Περιφέρειας Αττικής για πλήρη διαφάνεια και πιστή τήρηση της νομιμότητας όλων των πράξεών της, απέστειλε τους πίνακες αξιολόγησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον έλεγχο της νομιμότητας, πριν προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωσή τους.

 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε: «Στη σημερινή δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, δεν μπορούμε να απολέσουμε ούτε μια θέση εργασίας. Ειδικά, στην Περιφέρεια Αττικής η ανεργία έχει φτάσει στο 28% και στους νέους αγγίζει το 60%, η ανεργία των γυναικών και των μακροχρόνιων ανέργων έχουν εκτιναχθεί, φέρνοντας δυστυχώς την Περιφέρεια μας στην πρώτη θέση. Οι συμπράξεις των ΤΟΠΣΑ θα δημιουργήσουν 5.000 θέσεις απασχόλησης και το ελάχιστο που οφείλουμε σε αυτούς τους συμπολίτες μας είναι η τήρηση της πλήρους διαφάνεια στη διαδικασία της επιλογής, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ομαλή υλοποίηση του σημαντικού αυτού Προγράμματος».