Γ. Πατούλης: « Επενδύουμε στην εκπαίδευση των μαθητών σ΄ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον-Στηρίζουμε έμπρακτα τις εκπαιδευτικές δομές της Αττικής»

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης για το 17ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου», γεγονός που σηματοδοτεί την εκκίνηση των διαδικασιών για την κατασκευή ενός ολοκαίνουριου 6/θέσιου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δυναμικότητας 150 μαθητών στο Χαλάνδρι.

Η μελέτη, προϋπολογισμού 386 χιλ. €., εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης Υποδομών Εκπαίδευσης, με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκ. €, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη, δικαιούχος της οποίας είναι η ΚΤΥΠ Α.Ε., στοχεύει στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, αδειών και εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου «17ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου», ούτως ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι μελέτες, βρίσκεται μεταξύ των οδών Φαίδρας και Οδυσσέως , στο Ο.Τ. 116 περιοχή Πάτημα Ι του Δήμου Χαλανδρίου.

Πιο αναλυτικά, αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κλπ), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης για την ωρίμανση μελετών Υποδομών Εκπαίδευσης στην Αττική, έχουν ήδη ενταχθεί μέχρι σήμερα μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 4,6 εκ. € για 14 ακόμη σχολικές και προσχολικές μονάδες:

 • 91ο Νηπιαγωγείο Δήμου Αθηναίων
 • 1ο κ 2ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ελευσίνας
 • 2ο και 7ο Νηπιαγωγείο Δήμου Ελευσίνας
 • 23ο Νηπαγωγείο Νέας Ιωνίας
 • 7ο Γυμνάσιο Πειραιά
 • 11ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
 • 12ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου
 • 35ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών
 • 18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών
 • 1ο ΕΠΑΛ Αργυρούπολης
 • 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών
 • 1ο Λύκειο Σπετσών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά:

«Επενδύουμε στην εκπαίδευση των μαθητών σ΄ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον. Σ΄αυτό το πλαίσιο μπαίνει σε πορεία υλοποίησης η κατασκευή νέων σχολικών και προσχολικών μονάδων σε όλη την Αττική. Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι μελέτες ωρίμανσης για 15 σχολικές και προσχολικές μονάδες, κάτι που σημαίνει ότι εκατοντάδες μαθητές θα φιλοξενηθούν σε ολοκαίνουρια, σύγχρονα σχολεία το συντομότερο δυνατόν. Η έμπρακτη στήριξη των εκπαιδευτικών δομών της Αττικής, θα είναι προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής και για την επόμενη προγραμματική περίοδο, κατά την οποία θα οικοδομηθεί το νέο σχολείο στο Χαλάνδρι, αλλά και δεκάδες άλλα σχολεία και προσχολικές μονάδες στην Αττική».