Στον απόηχο της πρωτοβουλίας της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου σχετικά με το πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους», ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι εργασίες της 32ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Στη Συνεδρίαση συζητήθηκαν διάφορα θέματα, τόσο διαδικαστικού, όσο και ουσιαστικού χαρακτήρα, ενώ στο τέλος της συνεδρίασης διεξήχθη εκτενής συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους», για το οποίο η Περιφερειάρχης Αττικής έδωσε κάποιες διευκρινήσεις στο Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατόπιν ερώτησης της κ. Κ. Αδαμοπούλου, εκπροσώπου της παράταξης «ΑΤΤΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ-ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ».

Κατασκευή δαπέδου αθλητικού χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου και Λυκείου Νέας Πεντέλης

Οι εργασίες της Συνεδρίασης άνοιξαν με την, κατά πλειοψηφία (λευκό ψήφισε η κ. Δ. Κουτσούμπα της παράταξης «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΔΝΤ»), έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης για το έργο «Κατασκευή δαπέδου αθλητικού χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου και Λυκείου Νέας Πεντέλης», συνολικού προϋπολογισμού 154.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).Στη σχετική εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Γιώργος Καραμέρος, ανέδειξε την αναγκαιότητα του έργου, καθησυχάζοντας παράλληλα τις ανησυχίες κάποιων συναδέλφων του σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά την εκτέλεσή του, λέγοντας πως τόσο η εγρήγορση της Περιφέρειας, όσο και η ασφυκτική πίεση που ασκείται από τους αθλητές και τα Σωματεία στον ανάδοχο, είναι στοιχεία που απαλείφουν τις πιθανότητες χρονικής παρέκκλισης υλοποίησης του έργου.

«Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. ποταμού Κυθήρων» και «Συντήρηση οδού προς παραλία Λυκοδήμου Δήμου Κυθήρων».

Στη συνέχεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο όρισε κατά πλειοψηφία (καταψήφισε η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», ενώ λευκό ψήφισε η «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ»), νέα μέλη του με τους αναπληρωτές τους για τις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων των έργων «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δ.Δ. ποταμού Κυθήρων» και «Συντήρηση οδού προς παραλία Λυκοδήμου Δήμου Κυθήρων». Τα μέλη που ορίστηκαν να συμμετέχουν είναι η κ. Παρασκευή Τουτουντζή από την παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ», ως τακτικό μέλος και ο κ. Ιωάννης Σμέρος από την παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ», ως αναπληρωματικό.

Η κοινή Επιτροπή είναι αρμόδια για την τήρηση των όρων κάθε προγραμματικής σύμβασης, την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, την παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και την απρόσκοπτη εκτέλεσή της. Κατά τις συνεδριάσεις της, η κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, μετά από επί τόπου αυτοψία του έργου, συντάσσει πρακτικό – έκθεση για την πορεία εκτέλεσης του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης και παρεμβαίνει με υποδείξεις της για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

εγκριση όρων σχεδίου τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Το επόμενο θέμα που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών, Γιώργος Καραμέρος και αφορούσε στην Έγκριση όρων σχεδίου τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, για το ερευνητικό έργο με θέμα: «Επιστημονική τεκμηρίωση για την κατάρτιση σχεδίου δράσεων προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, που έχουν χαρακτηρισθεί περιοχές NATURA 2000», συνολικού προϋπολογισμού 59.778 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία αφού καταψήφισαν οι παρατάξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ», ενώ λευκό ψήφισε η «ΑΤΤΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ-ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ». Σημειώνεται δε, ότι ορίστηκε και Επιτροπή παρακολούθησης του έργου, στην οποία θα συμμετέχουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Παναγιώτης Πατσαβός ως τακτικό μέλος και Στυλιανός Κοροβέσης ως αναπληρωματικό μέλος.

Δανάκος Χριστόφορος, «ΑΤΤΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ-ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ»: Η συγκεκριμένη μελέτη είναι ελλιπής και δεν προσφέρει τίποτα το ιδιαίτερο στην Περιφέρεια Αττικής.

Στην τοποθέτησή του σχετικά με το θέμα, ο κ. Χριστόφορος Δανάκος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη μελέτη είναι ελλιπής, αφού δεν έχουν ληφθεί υπόψη τέσσερα βασικά σημεία:

1.Δεν είναι ξεκάθαρος ο σκοπός, το αντικείμενο και το Σχέδιο Δράσης αυτής της μελέτης-έρευνας.

2.Για ολόκληρη τη μελέτη-έρευνα δεν έχει ληφθεί υπόψη ο Ν 3937/2011.

3.Δεν έχει ληφθεί υπόψη η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, το οποίο ψηφίστηκε το 2014, μετά δηλαδή την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, όμως θα μπορούσε η συγκεκριμένη μελέτη-έρευνα να έχει αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

4.Για κάθε περιοχή NATURA, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη Ζώνη Προστασίας Διαχείρισης και Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, που θα καθορίζουν ακριβώς τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, τις οχλήσεις, τις δραστηριότητες κλπ, πράγμα που δεν συμπεριλαμβάνεται και δεν εξετάζεται από την παρούσα μελέτη-έρευνα.

Καταλήγοντας, ο κ. Δανάκος επισήμανε ότι επειδή είναι συνεχιζόμενο έργο σε υπάρχουσα σύμβαση και είναι το τελευταίο της στάδιο, η παράταξή του θα ψηφίσει λευκό.

Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους».

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σπύρος Πάντζας εισηγήθηκε το επόμενο θέμα ημερήσιας διάταξης που αφορούσε στον ορισμό νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το Πρόγραμμα «Άθληση για όλους».

Τα μέλη που ορίστηκαν να συμμετέχουν στην επιτροπή είναι η κ. Άννα Βασιλάκη και ο κ. Σπύρος Πάντζας από την παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» ως τακτικά μέλη και ο κ. Ιωάννης Σμέρος από την παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ» μαζί με τον κ. Κυριάκο Καλογεράκο της παράταξης «180ο Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ», ως αναπληρωματικά μέλη. Η εισήγηση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (καταψήφισε η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», ενώ λευκό ψήφισαν η  «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΔΝΤ» και η «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»).

Μελέτη επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για τη συνολική δυναμικότητα 80.000 Ι.Π

Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Συμβούλου Αθανάσιου Αναγνωστόπουλου και αφορούσε στη γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για τη συνολική δυναμικότητα 80.000 Ι.Π».

Η μελέτη απαιτείται για να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το σύνολο των έργων επέκτασης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μαρκοπούλου που τοποθετείται στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, ώστε αυτή να έχει συνολική τελική δυναμικότητα 80.000 ι.κ. και να μπορούν να εξυπηρετηθούν ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη) και οι οικισμοί Καλυβίων και Κουβαράς του Δήμου Σαρωνικού. Η ΕΕΛ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως έχει σήμερα κατασκευαστεί και αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, έχει δυναμικότητα 40.000 ι.κ. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ Μαρκοπούλου, σύμφωνα με την ισχύουσα ΑΕΠΟ, προβλέπεται να γίνεται στο ρέμα του Αγ. Γεωργίου, για παροχή μέχρι 3.500μ3/ημέρα, ενώ για μεγαλύτερες ποσότητες προβλέπεται η σύνδεση με τα έργα διάθεσης του ΚΕΛ Κορωπίου -Παιανίας (μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους), από όπου τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται τελικώς μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Σημειώνεται ότι έως τώρα εξυπηρετούνται από την εν λόγω εγκατάσταση περίπου 600 συνδέσεις.  

3η Τροποποιητική Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στη συνέχεια η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κα Καλλιόπη Σταυροπούλου, εισηγήθηκε την έγκριση σύναψης και όρων της 3ης τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς τη χρονική διάρκεια για το έργο: «Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την εισήγηση.

Τροποποίηση απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Κουτσικάρι της Α’ Πειραιά

Ομόφωνα ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο και την τροποποίηση της υπ. Αριθ. 19920/18106/01-06-2014 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Κουτσικάρι της Α’ Πειραιά, ύστερα από την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «Δύναμη Ζωής», κ. Στ. Κοροβέση.

Στη συνέχεια της Συνεδρίασης συζητήθηκαν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Τροποποίηση – Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση του κτιρίου της οδού Πολυγνώτου2-4 στην Πλάκα»

Το πρώτο θέμα αφορούσε την έγκριση όρων σχεδίου Τροποποίησης – Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση του κτιρίου της οδού Πολυγνώτου2-4 στην Πλάκα», ένα έργο που έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 60-70%, σύμφωνα με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. «Κατά» ψήφισαν η «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» και η «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική, ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε Κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ».

συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας- Παραλαβής- Παράδοσης μισθωμένων κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής

Στην εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης & Προγραμματισμού Σχεδιασμού, κ. Ελισσάβετ Τασούλη για συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας- Παραλαβής- Παράδοσης μισθωμένων κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, «κατά» ψήφισαν η «Ελληνική Αυγή για την Αττική», ενώ «λευκό» ψήφισαν η «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» και η «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική, ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε Κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ».

έγκριση παράτασης της σύμβασης ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής

Κατά πλειοψηφία ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο την έγκριση παράτασης της σύμβασης ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής. «Λευκό» ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αττική», κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας.

απόφαση επί του Σχεδίου Νόμου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»

Στη συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο έλαβε απόφαση επί του Σχεδίου Νόμου «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας». Από την ψηφοφορία απείχαν οι παρατάξεις «Αττική» και «180ο Η Αττική αλλάζει πρόσωπο», γιατί όπως εξήγησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Χάρης Δαμάσκος και κα Φωτεινή Βρύνα, το θέμα ενώ ήταν σε γνώση της Διοίκησης πολύ καιρό πριν, εισήχθη τελευταία στιγμή ως κατεπείγον, στερώντας από τις παρατάξεις το χρόνο που απαιτείται για να ενημερωθούν, προκειμένου να έχουν μια τεκμηριωμένη τοποθέτηση. «Λευκό» ψήφισε η «Ελληνική Αυγή για την Αττική».

Συζήτηση για το Πρόγραμμα «Ηλεκτρικό Ρεύμα για όλους»

Στο τέλος της Συνεδρίασης, μετά από αίτημα της κ. Κατερίνας Αδαμοπούλου (Περιφ. Σύμβουλος της παράταξης «ΑΤΤΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ-ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ»), έγινε ενημέρωση και συζήτηση για το Πρόγραμμα που πρόκειται να εκπονήσει η Περιφέρεια Αττικής σχετικά με την ανάληψη της δαπάνης επανασύνδεσης της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά στα οποία έχει γίνει διακοπή, λόγω αδυναμίας πληρωμής του λογαριασμού.

Το λόγο έλαβε η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα Δούρου, η οποία ανέφερε:

«Να πούμε, μακριά από όσα ακούμε από τα διάφορα μέσα, ότι το πρόγραμμα ‘ρεύμα για όλους’ που επιχειρείται από την πλευρά της Περιφέρειας, δεν είναι κάτι όψιμο.

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού έγινε ειδική πρόβλεψη για δύο πράγματα: το πρώτο ήταν για τον εξαπλασιασμό των δαπανών για κοινωνικές ανάγκες, για τα πρακτικά, από 1.958.000 ευρώ στον προϋπολογισμό που είχε κατατεθεί από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, έχουμε πλέον 13.283.000 ευρώ, και το δεύτερο, η πρόβλεψη για ένα ειδικό κονδύλι για την επανασύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε όσους είχαν διακοπεί λόγω ένδειας. Μιλάμε για το ποσό των 2.250.000 ευρώ για να μπορέσουμε να δώσουμε ρεύμα σε οικογένειες και να μπορούμε να πούμε τουλάχιστον στην Περιφέρεια Αττικής «κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα».

Με όσους μίλησα από εσάς, διαπίστωσα μια κοινή παραδοχή που ευτυχώς δεν εξαντλείται εντός της αίθουσας των συνεδριάσεων του Περιφερειακού συμβουλίου. Πρόκειται για την παραδοχή ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, το οποίο δεν πρέπει να το στερείται κανένας πολίτης και καμία οικογένεια.

Για το σκοπό αυτό και με τις προτεραιότητες που μπήκαν όταν αναμορφώσαμε τον προϋπολογισμό, αναλάβαμε την πρωτοβουλία έτσι ώστε κανένα νοικοκυριό, και ειδικά τούτες τις μέρες, να μη μείνει χωρίς ρεύμα. Δεν πρόκειται για προεκλογική κίνηση, αλλά για υλοποίηση πολύ συγκεκριμένων πολιτικών και αποφάσεων.

Ενδεικτικό για μας σε σχέση με το τί έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, είναι το γεγονός ότι κάποιοι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών θέλουν να μιλούν για ένα επικοινωνιακό εύρημα, αυτό της διαίρεσης των ημερών του έτους. Και τούτο αντί για ένα κριτήριο που τέθηκε τεκμηριωμένα και με επιστημονικό τρόπο από την πλευρά διοίκησης και της ΔΕΗ. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Όσοι πολιτικοί καταφεύγουν σε τέτοια επιχειρήματα, θα αναλάβουν τη δική τους ευθύνη. Όπως κι εμείς θα αναλάβουμε τη δική μας.

Να σας ενημερώσω σχετικά με την ερώτηση για τον αριθμό των νοικοκυριών που έχουν ανάγκη. Εμείς είμαστε σε συνεργασία με τη ΔΕΗ αυτή τη στιγμή και θεωρούμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε και με τους Δήμους. Έχουν υπολογιστεί οι ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας, και προκύπτει ότι χρειάζεται 30 ευρώ το μήνα, οπότε τα 360 ευρώ θα τους καλύψουν για ένα χρόνο.

Αυτή η προσπάθεια μας αφορά όλους. Και προτείνω στο Σώμα, να συσταθεί διαπαραταξιακή Επιτροπή, η οποία θα βοηθήσει τόσο τη Διοίκηση της ΔΕΗ, όσο και τις δικές μας υπηρεσίες.

Ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος μεταμεσονύκτια έπαιζε με τον πόνο των συμπολιτών μας, πρέπει να αντιληφθεί ότι όσοι οδήγησαν χιλιάδες συμπολίτες μας στο σκοτάδι επί μακρόν, δεν έχουν το δικαίωμα να δίνουν μαθήματα σε όποιον επιχειρεί με σοβαρότητα, με τεκμηρίωση να ανακουφίσει και να μαλακώσει τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων πολιτικών.

Η Διοίκηση της Περιφέρειας θα δεχτεί με ιδιαίτερη χαρά η πρωτοβουλία αυτή να μην αφορά μια παράταξη, αλλά να αφορά το σύνολο του σώματος της Περιφέρειας Αττικής και να δείξουμε ότι είναι θέμα αξιοπιστίας και κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών της κοινωνίας».

Στη συνέχεια, επί του θέματος τοποθετήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χάρης Δαμάσκος, εκπροσωπώντας την παράταξη «Αττική». Καταρχάς δήλωσε ότι η παράταξη του στηρίζει απόλυτα την προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε οικογένειες που έχει διακοπεί λόγω οικονομικών προβλημάτων. Επισήμανε όμως ότι αυτή η διαδικασία πρέπει πλήρως να διασφαλιστεί και ζήτησε να μάθει εάν έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια που μέχρι σήμερα δεν έδιναν τη δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση να προβεί σε τέτοιου είδους σημαντικές κοινωνικές δράσεις. Επισήμανε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην υποβάλλουμε τους συμπολίτες μας σε επιπλέον ταλαιπωρία (ρύθμιση με τη ΔΕΗ, αιτήσεις στην Περιφέρεια κ.α.) και στο τέλος, δεν καταφέρουμε να εκπληρώσουμε την προσδοκία που τους δημιουργούμε. Ζήτησε με ξεκάθαρο τρόπο να καθορισθούν τα κριτήρια των δικαιούχων και να επιταχυνθεί η διαδικασία για να προλάβουμε τις γιορτινές μέρες. Απάντησε θετικά στην πρόταση της Περιφερειάρχη για σύσταση διαπαραταξιακής Επιτροπής για το θέμα αυτό, ενώ σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ με την οποία διευκρινιζόταν ότι προστατεύονται απόλυτα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και δεν υπάρχουν οικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται για οικονομικούς λόγους, δήλωσε ότι εάν αυτό αληθεύει, θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να δοθούν για τη μείωση των ανεξόφλητων λογαριασμών των συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη .

Παίρνοντας το λόγο, η κ. Κατερίνα Αδαμοπούλου εκπροσωπώντας την παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ-ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ», υποστήριξε πως παρά τις διευκρινήσεις που επιχείρησε να δώσει η Περιφερειάρχης σχετικά με το θέμα, αυτό εξακολουθεί να παραμένει ασαφές.

Η ίδια, καθώς και η παράταξή της, όπως δήλωσε, συμφωνούν απόλυτα με την πρόταση να δημιουργηθεί μία Διαπαραταξιακή Επιτροπή που μέλημά της θα είναι να εξετάζει τα κριτήρια συμμετοχής των νοικοκυριών σε αυτό το πρόγραμμα, ενώ παράλληλα θα πρέπει όλες οι παρατάξεις να πιέσουν ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για να θωρακιστεί αυτή η σωστή πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής, που δεν είναι άλλη από την ανακούφιση των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής.

Σαν επίλογο, η κ. Αδαμοπούλου επισήμανε πως, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να υπάρξει ανάλογη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό, τέτοια ώστε να δίνει τη δυνατότητα στην Περιφέρεια να αναλάβει και άλλες πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα επανασυνδέσεις παροχών ύδρευσης, οργάνωσης συσσιτίων για τους άπορους, στέγαση συμπολιτών μας.

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Χρήστος Καραμάνος διευκρίνισε περαιτέρω τα εξής:

«Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση του πόσοι πολίτες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Διότι δεν υπάρχει η σχετική βάση δεδομένων. Γνωρίζουμε μόνο από τη ΔΕΗ ότι στην Αττική υπάρχουν περίπου 38.000 παροχές που έχουν διακοπεί λόγω χρέους –χωρίς όμως να γνωρίζουμε αν πρόκειται για πρώτη κατοικία ή για εξοχικά. Συνεπώς, με το πρόγραμμα «ηλεκτρικό ρεύμα για όλους», θα μπορέσουμε όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε μία πτυχή της ανθρωπιστικής κρίσης αλλά παράλληλα θα διαμορφώσουμε μια αξιόπιστη βάση δεδομένων, μέσω της οποίας θα μπορούμε να σχεδιάσουμε κι άλλες δράσεις για την κοινωνική ανακούφιση.

Για να ενταχθεί κάποιο νοικοκυριό στο πρόγραμμα «ηλεκτρικό ρεύμα για όλους», το βασικό κριτήριο είναι το να έχει γίνει διακοπή της παροχής. Δεν έχουν εισαχθεί άμεσα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί πρόβλημα με την πληρωμή του ρεύματος μπορεί να έχει μια οικογένεια, που την περσινή χρονιά είχε εισοδήματα αλλά στη συνέχεια να τα έχασε. Στις συνθήκες της Μνημονιακής Ελλάδας αυτό είναι κάτι καθόλου σπάνιο (βλέπε απολύσεις, περικοπές μισθών και συντάξεων). Βέβαια, ο πολίτης που καταθέτει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα καλείται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν γίνεται κακή χρήση του προγράμματος από κάποιο πολύ ευκατάστατο νοικοκυριό. Άλλωστε το βασικό κριτήριο που έχει τεθεί, δηλαδή το να έχει γίνει διακοπή της παροχής, ουσιαστικά αποκλείει ενδεχομένως κακόβουλους που θα αποπειραθούν να κάνουν κακή χρήση του προγράμματος».