Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε εκτενώς το  θέμα της συγχώνευσης των σχολείων, πού όπως  τονίστηκε και από τις δύο πλευρές θα πρέπει να γίνει  αυστηρά, με παιδαγωγικά και μόνο κριτήρια.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Σγουρός, μετά το τέλος ης συνάντησης, δεσμεύτηκε πως η Περιφέρεια θα συνεργάζεται με την ΟΛΜΕ , ώστε να επιλύονται τα προβλήματα, όπου αυτά προκύπτουν.