Μετά από πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Στέφανου Χρήστου ξεκίνησε ένας κύκλος συναντήσεων με τους Δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας, στα Δημαρχεία, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και υποβολή προτάσεων για έργα που μπορούν να ενταχθούν στα Περιφερειακά Προγράμματα, στο ΕΣΠΑ ή στα Τομεακά Προγράμματα των Υπουργείων, αναφορικά με τους Δήμους.

Η πρώτη συνάντηση με τον Δήμαρχο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη κο Γεώργιο Ιωακειμίδη, με την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων από πλευράς περιφερειακής ενότητας, πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου και υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδομητική και εκατέρωθεν χρήσιμη.

Ο Δήμαρχος πρότεινε συγκεκριμένα ώριμα έργα πέρα από αυτά που ήδη τρέχουν από πλευράς της πρώην Νομαρχίας και σημερινής Περιφερειακής Ενότητας, ενώ έγινε αναφορά και στην ανάγκη κατάρτισης ενός βιώσιμου εμπεριστατωμένου και εφαρμόσιμου επιχειρησιακού προγράμματος όλης της περιφέρειας του ευρύτερου Πειραιά