Η Περιφέρεια Αττικής, υπό το συντονισμό της Αντιπεριφέρειας Πολιτικής Προστασίας και διαμέσου της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνδράμει στο δύσκολο έργο της, ως εξής:

 Για σήμερα 22-08-2023 κατηγορία 5 κινδύνου πυρκαγιάς

 Συνδρομή κατόπιν αιτημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνδράμουν:

Ø     2 υδροφόρα οχήματα στη διάθεση της ΠΕΠΥΔ Στερεάς Ελλάδας.

  • 15 υδροφόρα οχήματα
  • 10 υδροφόρα οχήματα στη διάθεση της ΠΕΠΥΔ Αττικής σε διάφορες θέσεις (εκ των οποίον μερικά επιχειρούν σε ενεργές εστίες πυρκαγιάς).
  • 3 υδροφόρα οχήματα στη διάθεση της Δ/νσης Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής (Αττικό ‘Άλσος και Πεδίο  του Άρεως).

ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΑΛΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 2 υδροφόρα οχήματα στη διάθεση της Δ/νσης Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής (Αττικό ‘Άλσος και Πεδίο του Άρεως).

  • 1 υδροφόρο όχημα στο Πάρκο Τρίτση.

ΦΩΤΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

 • Αρχικά επιχειρούσαν 19 υδροφόρα οχήματα και 3 μηχανήματα έργου. Κατόπιν αιτήματος της ΠΕΠΥΔ Αττικής παραμένουν 4 υδροφόρα οχήματα και 3 μηχανήματα έργου.

 ΦΩΤΙΑ ΦΥΛΗ – ΧΑΣΙΑ

• Συνολικά επιχειρούν 24 υδροφόρα οχήματα. Αρχικά επιχειρούσαν 9 υδροφόρα οχήματα ενώ στην συνέχεια προστέθηκαν επιπλέον 15 υδροφόρα οχήματα τα οποία μετακινήθηκαν από την φωτιά του Ασπροπύργου κατόπιν αιτήματος της Περιφερειακής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος Δ. Αττικής.