Υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Κας Χρυσάνθης Κισκήρα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012, η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με θέματα: α) τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών β) την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και γ) τις δράσεις προετοιμασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση σεισμού.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Δ/ντης και η Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής, καθώς και εκπρόσωποι από τα τοπικά πυροσβεστικά τμήματα, εκπρόσωποι από τα Δασαρχεία με χωρική αρμοδιότητα την Ανατ. Αττική, εκπρόσωποι από τις Αστυνομικές Δ/νσεις, εκπρόσωποι από την Τροχαία, το Λιμεναρχείο Ραφήνας, εκπρόσωποι της Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, ΕΥΔΑΠ, Αττικές Διαδρομές, την ΥΠΑ, Αντιδήμαρχοι και προσωπικό Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Π.Ε Ανατολικής Αττικής.

Η Αντιπεριφερειάρχης στην εισήγηση της ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου, ξεκινήσαμε έγκαιρα  την προετοιμασία και τον συντονισμό των ενεργειών μας, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Βεβαίως, το γενικό πρόσταγμα για την κατάσβεση των πυρκαγιών έχει η Πυροσβεστική υπηρεσία, συνεπικουρούμενη όμως από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο Σ.Ο.Π.Π. Με τη  στενή συνεργασία όλων και καταρτίζοντας συγκεκριμένο σχέδιο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και φέτος τους κινδύνους από την εκδήλωση  των δασικών πυρκαγιών».

Η Κα Χρ. Κισκήρα ανέφερε τα θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων:

 • Χαρτογράφηση κινδύνου δασικής πυρκαγιάς.
 • Έργα αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων
 • Καθαρισμοί βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου.
 • Μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αστικών Απορριμμάτων που ανήκουν στους Δήμους.
 • Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο.
 • Επιτήρηση δασών – Μικτές Περιπολίες.
 • Συνεργασία φορέων με το Πυροσβεστικό Σώμα για τη διάθεση υλικών και μέσων.
 • Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικής πυρκαγιάς.
 • Κινητοποίηση και συντονισμός Εθελοντικών Οργανώσεων – Οργάνωση Εθελοντισμού σε επίπεδο Δήμων.

Η Ανατολική Αττική είναι μια περιοχή που έχει υποφέρει και έχει θρηνήσει θύματα από σεισμό αλλά σε κάθε περίπτωση, όπου και να εκδηλωθεί σεισμός, θα πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από το φαινόμενο αυτό. Κατά τη συνεδρίαση, έγινε εκτενής συζήτηση και για τις απαιτούμενες ενέργειες λόγω σεισμού, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Προσεισμικός έλεγχος σε δημόσια και κοινωφελούς χρήσης κτίρια
 • Ενημέρωση – εκπαίδευση πληθυσμού, υπηρεσιών και ειδικών ομάδων ( εθελοντές, παιδιά, ΑΜΕΑ)
 • Καθορισμός και έλεγχος ασφαλών χώρων συγκέντρωσης και καταφυγής των πολιτών
 • Προγραμματισμός της μεταβατικής στέγασης των πληγέντων (άμεση και προσωρινή στέγαση)
 • Προγραμματισμός ασκήσεων επί χάρτου ή επί πεδίου με τις οποίες επιτυγχάνεται η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, η εκπαίδευση εμπλεκομένων και η αποτελεσματικότητα των σχεδίων έκτακτης ανάγκης

Σχεδιασμός σταδίων επιχειρήσεων (αναγγελία σεισμού, εκτίμηση συνεπειών, κινητοποίηση δυνάμεων έρευνα και διάσωση, περίθαλψη)