Προσανατολισμένο στις περιβαλλοντικές, αστικές αλλά και κοινωνικές υποδομές, με 514 δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 814 εκατομμυρίων Ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 50% προέρχεται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής 2012 – 2014.

Αναλυτικά, η κατανομή των δράσεων ανά άξονα και μέτρο παρουσιάζεται ως εξής:

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ (όλα τα ποσά σε Ευρώ)

ΑΞΟΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

%

2012

2013

2014

Αριθμός Δράσεων

%

1

Προστασία του Περιβάλλοντος & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

552.250.877

68%

194.036.076

249.710.996

108.503.806

257

47,5%

2

Ενίσχυση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριμνας, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

116.719.266

14,3%

27.086.365

45.885.254

43.747.647

85

15,7%

3

Υποστήριξη της Οικονομικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης

21.436.363

2,6%

5.973.163

3.536.600

1.926.600

111

20,5%

4

Βελτίωσης της Διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας

123.419.196

15,2%

63.528.145

32.828.369

27.062.683

88

16,3%

ΣΥΝΟΛΟ

813.825.703

100%

290.623.749

331.961.218

181.240.735

541

100%

Ποσοστό συμμετοχής ανά έτος

100%

 

36,9%

40,8%

22,3%

  

 

Στην παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης 11 Σεπτεμβρίου 2012,τόσο η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αττικής και Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα κα Άννα Παπαδημητρίου – Τσάτσου, όσο και η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κα Λιλίκα Βασιλάκου τόνισαν μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που «παντρεύει» τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρού, για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, όπως τα στερεά και υγρά απόβλητα, με τις σημερινές ανάγκες των πολιτών της Αττικής.