Ως θετική πρωτοβουλία χαρακτηρίστηκε από την πλειονότητα των συμμετεχόντων, η χθεσινή Συνεδρίαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού.

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Η. Λιακόπουλου, των επικεφαλής των παρατάξεων και του συνόλου των Περιφερειακών Συμβούλων, Δημάρχων και εκπροσώπων φορέων και πολιτών, αναπτύχθηκε μια ουσιαστική συζήτηση με σκοπό την ενημέρωση και την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων επί του θέματος, ενόψει  της ανάληψης των αρμοδιοτήτων για την διαχείριση των απορριμμάτων από την Αιρετή Περιφέρεια την 1η Ιουλίου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός στην εισήγηση του τόνισε μεταξύ άλλων:

«Στην Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη μέρα της εκλογής μας και τη λειτουργία του νέου θεσμού, θέσαμε ως άμεση προτεραιότητά της τη λύση του προβλήματος των σκουπιδιών και των λυμάτων, όπως είχαμε εξαγγείλει και δεσμευτεί προεκλογικά.

Μας πνίγει το σκουπίδι και οι περισσότεροι από 60.000 βόθροι που ρυπαίνουν το έδαφος και το υπέδαφος της ιστορικής αυτής γης που λέγεται Αττική.

Σήμερα είμαστε εδώ, σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως είχαμε δεσμευθεί, προκειμένου να συζητήσουμε για το φλέγον αυτό θέμα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Αττικής, για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής (γνωστός ως ΠΕΣΔΑΑ), για τις αναγκαίες προσαρμογές, για την πορεία των έργων, για το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, για τις αλλαγές που επιφέρει ο Καλλικράτης στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, για το Σχεδιασμό, για τις δυνατότητες που υπάρχουν και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Πρέπει εξ’ αρχής να σημειώσω ότι, όταν μιλάμε για τη λύση του προβλήματος της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε μεγάλο βαθμό εμπεριέχονται σε αυτή δράσεις και ενέργειες, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής οικονομίας.

Το πρώτο βήμα, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων, είναι η εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Ο ισχύων Περιφερειακός Σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ) Αττικής αποτελεί την κατάληξη μιας μακροχρόνιας έρευνας και τεκμηρίωσης των φορέων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

Θα πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολό του και μάλιστα όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ, αφού είναι προς το συμφέρον μας να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, το οποίο λήγει οριστικά το 2013.

Θέλω να σημειώσω, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε, ότι υπάρχει και η 2η Διαχειριστική Ενότητα στον ΠΕΣΔΑ, που περιλαμβάνει τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα. Πρέπει και εκεί να προχωρήσουμε και να δώσουμε λύση στο τοπικό πρόβλημα.

Θέλω να σας ενημερώσω ότι χτες είχα συνάντηση στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για το ΕΣΠΑ, το ΠΕΠ Αττικής και γενικότερα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Εκεί πληροφορήθηκα από τους αρμόδιους που χειρίζονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ότι το τέλος του 2011 είναι η τερματική ημερομηνία για την απορρόφηση των 16 εκ. € που μας δίνει το Ταμείο για τα έργα στην Κερατέα.

Ταυτόχρονα προγραμματίζουμε ως Περιφέρεια την ενημέρωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) όπου απαιτείται η εναρμόνισή του με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ειδικότερα με την οδηγία 98 του 2008, όταν και εφ’ όσον αναλάβουμε τη σχετική αρμοδιότητα.

Ξεκινήσαμε ήδη τη δράση μας, εντάξαμε στον Προϋπολογισμό του 2011 ποσό περίπου ενός εκατομμυρίου Ευρώ με σκοπό την ενίσχυση της ανακύκλωσης των απορριμμάτων και επιθυμούμε να αναλάβουμε σχετικές πρωτοβουλίες και, αν χρειαστεί, να αυξήσουμε το ποσό από δικούς μας πόρους.

Πρέπει ούτως ή άλλως να επιτύχουμε μείωση των απορριμμάτων, διαλογή στη πηγή, επαναχρησιμοποίηση και αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης.

Πρέπει να υπάρξει αντίληψη τοπικής ευθύνης και υπευθυνότητας. Πρέπει να καταπολεμηθεί αναποτελεσματικότητα τόσων ετών. Απαιτείται νέα προσέγγιση και νέο δόγμα που θα στηρίζεται στην τοπική ευθύνη.

Εγώ θέλω να λύσω το πρόβλημα της καθημερινότητας. Της υλοποίησης των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Των νόμων του κράτους. Βήμα – βήμα, σταθερά με αποτέλεσμα. Αυτό με ενδιαφέρει για τα 5 εκατομμύρια πολιτών της Αττικής.

Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες σωστά και έγκυρα και να συμμετάσχουν. Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία με τον α’ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη και θα συνεργαστούμε με όλους όσοι επιθυμούν να συμβάλουν.

Σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες, απαιτούμε η διαδικασία που θα επιλέξει το κράτος να δώσει τη δυνατότητα ανάδειξης της καλύτερης επιστημονικά και περιβαλλοντικά αλλά και της φτηνότερης από άποψη κόστους λύσης.

Στόχος της διοίκησης της νέας Περιφέρειας είναι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να εκτελέσει τα ήδη προγραμματισμένα έργα Τελικής Διάθεσης, ήτοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής ΧΥΤ τύπου Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, δηλαδή μοντέρνους ΧΥΤ, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τους γνωστούς μέχρι σήμερα ΧΥΤΑ, καθώς και τις μονάδες ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και επεξεργασίας που προβλέπονται.

Επιθυμούμε να αντιληφθούν όλοι οι πολίτες στην Περιφέρεια ότι τα έργα τελικής διάθεσης αποτελούν βασικά τεχνικά έργα υποδομής. Είναι όπως οι αυτοκινητόδρομοι, τα πεζοδρόμια και όλα τα υπόλοιπα τεχνικά έργα, τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Γνωρίζουμε σήμερα ότι ακόμα και την τελειότερη τεχνολογία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων να εφαρμόσουμε, πάλι θα χρειαζόμαστε κάποιου τύπου ΧΥΤ, άρα η προώθηση των έργων Τελικής Διάθεσης είναι μονόδρομος.

Καλώς ή κακώς, υπάρχει το φαινόμενο της μη αποδοχής από την τοπική κοινωνία, αφού κανείς δεν επιθυμεί τέτοιου είδους έργα στη γειτονιά του. Γι’ αυτό η Περιφέρεια θα αναλάβει τη πρωτοβουλία να υπάρξει πρώτα από όλα ενημέρωση και διαβούλευση αξιοποιώντας και την Επιτροπή Διαβούλευσης που προβλέπει ο Καλλικράτης με τη συμμετοχή όλων των φορέων και των πολιτών.

Επιθυμούμε οι πολίτες να συμμετέχουν στις αποφάσεις και να μπορούν να συναποφασίζουν για την ποιότητα της ζωής τους, όπως επιθυμούμε να δώσουμε  τη δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν κι εκείνοι στην ανακύκλωση και ανάλογα με την δική τους συμμετοχή να μειώσουμε το κόστος της Τελικής Διάθεσης για τους Δήμους και με αυτό τον τρόπο να μειώσουμε το συνολικό κόστος Διαχείρισης.

Επίσης, για να αρθεί κάθε καχυποψία, θα ζητήσω ειδικούς εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αξιολογήσουν τους όρους και τις προτάσεις για τα απαιτούμενα έργα.

Σε αυτό το πλαίσιο θα ενημερωθεί ο υπάρχων Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) βάσει της ΕΚ 98/2008 με την εκτέλεση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και θα ιεραρχηθούν σωστά με την ακόλουθη σειρά τα έργα: πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης ενέργειας  και τελικής διάθεσης.

Με απόλυτη διαφάνεια θα ωριμάσουν όλα τα έργα αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών  Διαχείρισης Αποβλήτων και θα εκτελεστούν οι διαγωνισμοί των Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που είναι ήδη ώριμα και αποδεκτά από την τοπική κοινωνία ή έστω υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί συναίνεση σύντομα.

Θα εφαρμοστούν οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις σε όλα τα Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων χωρίς καμία παρέκκλιση, θα έχουμε πράσινα έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Αττική.

Πολιτική μας είναι να ενθαρρύνουμε τη Συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση με την δημιουργία των Κέντρων Επιστροφής Υλικών (πράσινα σημεία).

Μέσα από διαδικασίες ενημέρωσης και συμμετοχής θα επιδιώξουμε να ενθαρρύνουμε τις Επιχειρήσεις να αναλάβουν την «Ευθύνη του Παραγωγού».

Διεκδικούμε την  εφαρμογή χωρίς καμία παρέκκλιση της αρχής «ο Ρυπαίνων Πληρώνει».

Προτείνουμε την αναδιοργάνωση του συστήματος κοστολόγησης με την επιβολή στους Δήμους της αρχής <<Πληρώνω όσο Πετάω>> η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί βάση της νέας ΚΥΑ, που αναθεωρεί την 2939, σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση – Ανακύκλωση Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και την οποία εξέδωσε πρόσφατα το ΥΠΕΚΑ.

Η άποψή μας είναι πως απαιτείται συνεχής ενημέρωση των πολιτών και των επαγγελματιών και γι’ αυτό ζητάμε η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση να συμβάλλουν με μαθήματα και  επισκέψεις όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανεξαρτήτως βαθμίδας στους χώρους Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες από πρώτο χέρι τι πρέπει να κάνουν και τι κοστίζει αυτό που κάνουν, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. 

Η Περιφέρεια θέλει να βοηθήσει και να επιβραβεύσει όσους δήμους συμμετέχουν και βοηθούν στην ανακύκλωση και σωστή Διαχείριση των Δημοτικών Αποβλήτων. Παράλληλα, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν αντικίνητρα για όλους όσους συνεχίζουν αλόγιστα να βρωμίζουν, να παράγουν πολλά σκουπίδια και να τα πετάνε χωρίς να λογαριάζουν το κόστος που προκαλούν.

Η επιτυχία όλων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων σίγουρα αποτελεί προτεραιότητα.

Η Περιφέρεια θα ενισχύσει όπου μπορεί και όπου βλέπει πραγματικά αποτελέσματα σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ), που είναι η αρμόδια αρχή και θα προσπαθήσει όταν αυτό θα είναι δυνατό να θεσπίσει εκτός των άλλων μέτρων και βραβεία για τις επιχειρήσεις και τα σχολεία που δείχνουν ιδιαίτερη επίδοση και συμμετέχουν στην ανακύκλωση και την εναλλακτική διαχείριση.

Δεν είναι μόνο ο μπλε κάδος, η ανταποδοτική ανακύκλωση, η Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Συσκευών (ΑΦΗΣ), για τις μπαταρίες, και τα υπόλοιπα συστήματα αρκετά για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους εθνικούς στόχους, που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ανάκτηση και Ανακύκλωση.

Επομένως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές συλλογής κάποιων υλικών, με τη συμμετοχή των κατοίκων, τα λεγόμενα «πράσινα σημεία» σε όλη την Περιφέρεια της Αττικής.

Στα σημεία αυτά θα μπορούν οι πολίτες να μεταφέρουν με δικά τους μέσα ογκώδη απορρίμματα, χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικό σε εννέα κατηγορίες.

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), άλλα χρήσιμα καταναλωτικά αγαθά, όπως ρούχα και υποδήματα, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), παιχνίδια, κλπ. επικίνδυνα και προβληματικά απόβλητα σε πάνω από 26 διαφορετικές κατηγορίες, καθώς και υπόλοιπα μη αξιοποιήσιμα οικιακά απορρίμματα, δηλαδή αρκετά, αν όχι όλα τα είδη των σημερινών απορριμμάτων τους.

Με την εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς από τους πολίτες των χρήσιμων και αξιοποιήσιμων υλικών σε κάποιο κεντρικό σημείο, πιστεύουμε ότι θα βελτιωθεί ιδιαίτερα η επίδοση στην ανακύκλωση.

Όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίες, να εφαρμόσουμε στην πράξη την πράσινη ανάπτυξη.           

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα στον υπάρχοντα σχεδιασμό του ΕΣΔΚΝΑ σχετικά με την αντιμετώπιση και πρόκριση του προτεινόμενου μοντέλου σχεδιασμού. Τα έργα που προτείνονται ωριμάζουν πολύ δύσκολα και υπάρχουν αντιδράσεις.

Τα σκουπίδια, όπως γνωρίζετε, έχουν δύο βασικά προβλήματα, είναι ανομοιογενούς φύσης και παρουσιάζουν τεράστια διακύμανση στην ποσότητά τους.

Η φύση των σκουπιδιών, όπως μου τονίζουν οι ειδικοί και μάλιστα κάποιοι, που έχουν συμμετάσχει στη δημιουργία επιτυχημένων συστημάτων σε Ευρωπαϊκές πόλεις, είναι από τη μία ότι κάποια υλικά καίγονται εύκολα και μπορούν να αντικαταστήσουν πρώτες καύσιμες ύλες και από την άλλη υπάρχουν υλικά με έντονη οργανική φύση και υψηλό ποσοστό υγρασίας, άρα δεν καίγονται εύκολα αλλά είναι εύκολη η βιολογική τους επεξεργασία.

Εμείς δεν επιθυμούμε ούτε να προκρίνουμε τεχνολογίες ούτε και να αποκλείσουμε καμία!

Όμως επιθυμούμε και θα το επιτύχουμε να θέσουμε τα μέτρα και τους όρους μέσα στους οποίους θα πρέπει να κινηθούν οι τεχνολογίες, που τελικά θα εφαρμοστούν για την επεξεργασία των απορριμμάτων.

Σίγουρα πάντως θα δημιουργηθούν Μονάδες Μηχανικής Επεξεργασίας και Διαχωρισμού και μάλιστα στην κατεύθυνση απομάκρυνσης επικινδύνων και αδρανών ουσιών, διαχωρισμού των σκουπιδιών βάσει της φύσης τους.

Στόχος μας είναι η προστασία της υγείας των πολιτών, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Ταυτόχρονα το κόστος των επενδύσεων όπως καταλαβαίνεται στην παρούσα φάση αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Δεν προκρίνουμε καμία τεχνολογία και δε βλέπουμε μονόπλευρα το ζήτημα των απορριμμάτων. Θεωρούμε ότι αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για την πράσινη ανάπτυξη στην Αττική. Θέλουμε τα σκουπίδια να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης, της πράσινης ανάπτυξης.

Άρα δε μπορούμε με κανένα τρόπο να αφήσουμε να δημιουργηθούν μονοπώλια συμφερόντων ή να επικρατήσουν μονόπλευρα συγκεκριμένες τεχνολογίες, τη στιγμή που η ίδια η φύση των σκουπιδιών επιβάλει τη χρήση πολλών διαφορετικών μεθόδων και τεχνολογιών.

Εμείς θα θέσουμε τα μέτρα και τους όρους, ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερη υγεία, καλύτερο περιβάλλον, καλύτερη ποιότητα ζωής και μάλιστα με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αυτά είναι τα κριτήρια επιλογής και μάλιστα με απόλυτη προτεραιότητα στην εφαρμογή των πράσινων δημόσιων συμβάσεων και στην εφαρμογή όλων των εργαλείων περιβαλλοντικού ελέγχου και πιστοποίησης των έργων.

Η συμμετοχή του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου είναι απαραίτητη και μάλιστα με όλες τις δυνάμεις. Σήμερα είμαστε πολύ πίσω. Δε μπορούμε να αποκλείουμε κανέναν, καμία υγιής δύναμη δεν πρέπει να πάει χαμένη στα σκουπίδια.

Ας μην ξεχνάμε το αίσχος των παράνομων χωματερών. Τα πρόστιμα που από 1/7ου θα επιβληθούν στη χώρα μας. Το άθλιο θέαμα που παρουσιάζουν οι πόλεις μας με ξεχειλισμένους κάδους σε κάθε γωνιά. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει άλλη μεγάλη Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που να παρουσιάζει τέτοιο θέαμα και να χρησιμοποιεί ακόμα βόθρους.

Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, οι πολίτες δεν έχουν άλλες αντοχές. Δεν υπάρχουν περιθώρια να χάνονται ευκαιρίες. ‘Η να διχάζεται η κοινωνία λόγω έλλειψης πολιτικής επικοινωνίας. Οι πληγές ενός «εμφυλίου» δεν κλείνουν με τη δημιουργία ενός νέου «εμφυλίου». Ας μη δώσουμε την ευκαιρία να επικρατήσει ξανά η αντίδραση».

 Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Η. Λιακόπουλος, ο οποίος αφού αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα υποδομής που προβλέπει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός και στη χρησιμότητα τους και ενημέρωσε το Σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις και επαφές με τους αρμόδιους φορείς  που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι το δυσκολότερο θέμα που είχε να αντιμετωπίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Η σύγκρουση και η επιμονή  έφερε θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή να συζητάμε σήμερα με τους κατοίκους. Η αποφυγή του προβλήματος δεν σημαίνει απαραίτητα και λύση. Ο χρόνος δεν περιμένει και δεν θα υπάρχουν τα χρήματα. Σε αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε όλοι μαζί».

 Ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του συνδυασμού «ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» κ. Β. Κικίλιας χαρακτήρισε ξεπερασμένο τον ΠΕΣΔΑ και τόνισε την ανάγκη αναθεώρησής του λέγοντας πως «τα πράγματα όχι μόνο δεν έχουν προχωρήσει αλλά έχουν βαλτώσει. Δεν νομίζετε πώς από το 2003 ως το 2011 τα δεδομένα είναι διαφορετικά και οι ανάγκες των κατοίκων περισσότερες;»

 Ο κ. Ν. Γαλανός εκ μέρους του «ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» ζήτησε τον τεχνολογικό και οικονομικό επανασχεδιασμό του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, επεσήμανε πως χρειάζεται σωστή ενημέρωση, οργάνωση και υποδομές και ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της ανακύκλωσης και του διαχωρισμού των σκουπιδιών.

 Την αντίθεση του στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, την άποψη πώς την ευθύνη  της διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να την αναλάβει το Κράτος και όχι οι ιδιώτες και την αναγκαιότητα να κλείσει άμεσα η χωματερή στη Φυλή εξέφρασε ο επικεφαλής της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» κ. Θ. Παφίλης χαρακτηρίζοντας τα απορρίμματα «πεδίο κερδοφορίας επιχειρηματιών».

Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ γιατί ο υπάρχων δεν μπορεί να υλοποιηθεί ζήτησε ο επικεφαλής της «ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ» κ. Α. Γεωργιάδης. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι Ευρωπαϊκές χώρες τα απορρίμματά τους και συνέστησε ψυχραιμία, σωστή ενημέρωση από τους ειδικούς και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Χαρακτήρισε δε, την Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «πολύ σωστή πρωτοβουλία»

Νέος σχεδιασμός του ΠΕΣΔΑ χωρίς ΧΥΤΑ, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, μικρές εγκαταστάσεις, χρησιμοποίηση των βέλτιστων τεχνολογιών και συμμετοχή Δήμων και πολιτών ζήτησε ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ» κ. Ν. Βούτσης τονίζοντας πως πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα των πολιτών που αποκτήθηκε πριν χρόνια και υποστηρίζει την άποψη «όπου να ‘ναι τα σκουπίδια, αρκεί να μην είναι στο δικό μας χώρο».

Να γίνουν οι πολίτες μέρος των λύσεων στο πρόβλημα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να υπάρξει χαμηλό κόστος ,ήπιες τεχνολογίες ,προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη των πράσινων σημείων ζήτησε ο επικεφαλής της «ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ» κ. Κ. Διάκος θεωρώντας πως χρειάζεται νέος σχεδιασμός.

Την ανάληψη δράσεων που θα σέβονται τον πλανήτη και το περιβάλλον, στροφή σε έναν οικολογικότερο τρόπο ζωής και βάρος στο τρίπτυχο πρόληψη-ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση πρότεινε ο κ. Δ. Βαρελάς εκ μέρους του συνδυασμού «ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ».

Ο κ. Α. Χάγιος επικεφαλής τους συνδυασμού «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Ε.Ε-Δ.Ν.Τ»  ζήτησε να κλείσει άμεσα η χωματερή στη Φυλή, να δοθεί μία ρεαλιστική και εφικτή λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων εδώ και τώρα, να μην υλοποιηθεί ο ΠΕΣΔΑ του 2003 και να σχεδιαστεί νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Για την ανάγκη μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης με κέντρο βάρους τη διαλογή στην πηγή, έκανε λόγο ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ» κ. Α. Αλαβάνος και εξέφρασε την αντίθεση του στον υπάρχοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό.

Ο πρώην  Δήμαρχος Κερατέας κ. Σ. Ιατρού ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής να διεκδικήσει την αρμοδιότητα της αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού και αυτός να επανασχεδιαστεί με βάση την Κοινοτική οδηγία 98/2004.

Ο Δήμαρχος Φυλής κ. Δ.Μπουραΐμης δήλωσε πως η περιοχή δεν μπορεί να διαχειριστεί πλέον οτιδήποτε άλλο εκτός από τα δικά της απορρίμματα και τόνισε πώς κάθε απερίσκεπτη επένδυση σε εργοστάσια και τεχνολογίες θα οδηγήσει τους Δήμους σε περιπέτειες και οικονομικά αδιέξοδα.

Πανάκριβες και περιβαλλοντικά επιζήμιες θεωρεί τις προτεινόμενες λύσεις ο εκπρόσωπος της ΠΟΕ – ΟΤΑ κ. Θ. Μπιζάς και χαρακτήρισε τον ΠΕΣΔΑ «κατάλογο συγκεκριμένων έργων σε προαποφασισμένους χώρους».

 Στη συνέχεια το λόγο πήραν εκπρόσωποι Φορέων και κατοίκων της Δυτικής Αττικής και σε έντονο κλίμα εξέφρασαν το  πάγιο αίτημα  τους για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ στη Φυλή, ενώ τόνισαν πως  δεν θα δεχθούν οποιοδήποτε σχεδιασμό που θα επιβαρύνει περισσότερο μία ήδη βεβαρημένη περιοχή.

 «Το στερεότυπο να πηγαίνουν όλα τα σκουπίδια στη Φυλή είναι πια άδικο. Τα έργα έπρεπε να είναι απαίτηση της κοινωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλίας της η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Χ. Κισκήρα,  ενώ η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Σ. Δήμου τόνισε πως «τα έργα πρέπει να ξεκινήσουν για να αποσυμφορηθεί η Δυτική Αττική. Η χωματερή της Φυλής δεν θα δεχτεί ούτε ένα σκουπίδι από άλλες περιοχές. Δεν είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού». Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα κ. Κ. Παπαντωνίου επεσήμανε την ανάγκη λήψης αποφάσεων μέσα από βάσεις διαλόγου και πως χρειάζεται να προστατευθούν οι υποβαθμισμένες περιοχές.

«Είμαστε όλοι συνένοχοι σε αυτήν την τρέλα. Άλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο. Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων αποδεικνύει τον πολιτισμό μας. Πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα όπως μας συμφέρουν. Χρειαζόμαστε προτάσεις θέσεις και λύσεις και όχι μόνο αλαζονεία, κριτική και ευχολόγια» είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.  Γ. Ζαφειρόπουλος.

Στη δευτερολογία του ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Η. Λιακόπουλος τόνισε πως «σήμερα το πρόβλημα δεν είναι να φωνάζουμε για νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό. Σήμερα οι πολίτες έπρεπε να κυνηγούν όσους ευθύνονται, για να προχωρήσουν πιο γρήγορα τα έργα.»

Κλείνοντας την Συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός  ευχαρίστησε όλους για την συμμετοχή  και το επίπεδο της συζήτησης χαρακτηρίζοντας τη θετική, τόνισε πως σε αυτή τη δύσκολη στιγμή ο καθένας πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, πως η συνυπευθυνότητα είναι υπόθεση όλων και πως χρειάζεται να γίνει από τους εμπλεκόμενους, ένα βήμα πίσω με στόχο το ουσιαστικό όφελος των πολιτών και της Αττικής.

 «Με τους πολίτες στο πλευρό μας ας δημιουργήσουμε τις βασικές και απολύτως απαραίτητες υποδομές. Να διαχειριστούμε ορθολογικά τα απορρίμματα. Να μη καταστρέψουμε τελείως ό,τι έχει απομείνει από το περιβάλλον της Αττικής.

Και ρωτάω ευθέως τους υπευθύνους:

Είναι αδράνεια; Είναι αμέλεια; Είναι ανικανότητα το γεγονός ότι από τους πέντε Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που προέβλεπε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός του 2003 για την Αττική, σήμερα 2011, έχει δημοπρατηθεί μόνο ο ένας στην Τροιζηνία και μάλιστα πρόσφατα;

Οι υπόλοιποι, στον Ελαιώνα, στο Ελληνικό, στον Καρέα και στο Γουδί που είναι; Ας μας απαντήσουν κάποτε οι αρμόδιοι.

Έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Γι’ αυτό σήμερα πρέπει να κάνουμε άλματα.

Να αποκαταστήσουμε ΧΑΔΑ, να δημιουργήσουμε μοντέρνους ΧΥΤ, να δημιουργήσουμε μονάδες Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανακύκλωση, να εφαρμόσουμε τη διαλογή στη πηγή, να αναπτύξουμε την τοπική ευθύνη με συμμετοχή των πολιτών στην περισυλλογή των απορριμμάτων και με τη δημιουργία πράσινων σημείων, να βελτιώσουμε το υπάρχον σύστημα περισυλλογής.

Πρέπει να ενδυναμώσουμε την Εναλλακτική Διαχείριση, να ενθαρρύνουμε και να εδραιώσουμε την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών τόσο στις αποφάσεις όσο και στα έργα.

Θα προχωρήσουμε να κάνουμε όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν ή θα παραμείνουμε μοιραίοι θεατές στο δράμα που εκτυλίσσεται μπροστά μας;

Θα συνεργαστούμε όλοι με καλή πρόθεση και με διαφάνεια για να βελτιώσουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί και να προχωρήσουμε μπροστά ή θα μείνουμε άβουλοι και θα βουλιάξουμε μέσα στο πρόβλημα;

Εμείς έχουμε πάρει την απόφασή μας.

Με έργο να πάμε μπροστά. Με απόλυτη διαφάνεια να δώσουμε λύση στο πρόβλημα.

Τιμούμε και τηρούμε τις προεκλογικές δεσμεύσεις μας.

Αυτά που είπαμε στο λαό διεκδικούμε σήμερα να γίνουν πράξη.

Για το καλό της Αττικής. Για το καλό των κατοίκων της».