Υπέρογκα ποσά για εκτάσεις, οι οποίες προορίζονταν για την κατασκευή της Α’ φάσης, του 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, στη θέση Σκαλιστήρι, του Δήμου Φυλής, έργο ιδιαιτέρως σημαντικό για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, καλείται να πληρώσει το δημόσιο, δια μέσου της Περιφέρειας Αττικής. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός επισήμανε μάλιστα ότι αυτό συμβαίνει σε εποχή οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα το έργο να κινδυνεύει να μην ολοκληρωθεί και τα ποσά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαθούν. Εγείρονται δε ερωτηματικά για το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει ως σήμερα η αιρετή Περιφέρεια Αττικής, δεν ασκήθηκε (κατά της δικαστικής απόφασης, η οποία προβλέπει την απαλλοτρίωση με τιμές που φθάνουν τα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο) αίτηση για προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδος από το Δημόσιο, ώστε αυτό να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Αντιθέτως, έχουν ασκηθεί αιτήσεις προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδος από τους ιδιώτες, φερόμενους ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων, με σκοπό να επιδικαστεί και πρόσθετη αποζημίωση σε αυτούς.

Για το λόγο αυτό και με στόχο τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, ο Περιφερειάρχης Αττικής ήδη ενημέρωσε προφορικά τους Υπουργούς Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Τάσο Γιαννίτση και Γιώργο Παπακωνσταντίνου, χθες 15 Νοεμβρίου, επισημαίνοντας το επείγον του θέματος και έστειλε επιστολές προς τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και τους ανωτέρω Υπουργούς.

Ειδικότερα, για την απαλλοτρίωση της έκτασης προβλέφθηκε ποσό 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα καλυπτόταν κυρίως από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι το 2008, με την υπ’ αριθμόν 5364/2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της τότε Περιφέρειας Αττικής, κηρύχθηκε απαλλοτριωτέα περιοχή στη Φυλή Αττικής για την κατασκευή ΧΥΤΑ. Το παραπάνω ποσό εκτιμάτο ότι θα κάλυπτε την απαιτούμενη αποζημίωση για την απαλλοτρίωση της συνολικής έκτασης των 128,72 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται σε υποβαθμισμένη περιοχή εναπόθεσης σκουπιδιών και έχει, για το λόγο αυτό, χαμηλή αξία (βλέπε Περιφερειακός Σχεδιασμός 2003).

Το Πρωτοδικείο Αθηνών, όμως, με την υπ’ αριθμόν 371/2010 απόφασή του, προσδιόρισε ως προσωρινή τιμή μονάδος για 18 μόνον στρέμματα, από τις υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησίες, το ποσό των 200 ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών είχε εκτιμήσει ότι η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 15,75 ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο, στα συγκεκριμένα τεμάχια.

Αποτέλεσμα της απόφασης είναι ότι το Δημόσιο καλείται, δια της Περιφέρειας Αττικής, να πληρώσει ως αποζημίωση για την εν λόγω απαλλοτρίωση των 18 στρεμμάτων, το ποσό των 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό μόλις για ένα μικρό τμήμα των εκτάσεων που πρέπει να απαλλοτριωθούν! 

Σημειώνεται τέλος ότι η μη καταβολή έως χθες 15 Νοεμβρίου 2011 του ποσού που επιδίκασε το Μονομελές Πρωτοδικείο (3,8 εκατομμύρια ευρώ) έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ως προς τα 18 στρέμματα.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.