Σημαντική αύξηση στο ρυθμό απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ καταγράφηκε από την Περιφέρεια Αττικής, για το 2ο εξάμηνο του 2011, οπότε και ο ρυθμός επιταχύνθηκε κατά 31% (σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του ίδιου έτους). Το σύνολο των δαπανών για το 2011 ανήλθε στα 118 εκατομμύρια Ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Περιφέρεια, μέσω της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, έχει επιτύχει σε ποσοστό 82,5%, το στόχο που ορίζει το Μνημόνιο, πάνω από το συνολικό μέσο όρο του ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου του 2011 (οπότε και ανέλαβε την αρμοδιότητα διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013), η Περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει στην ένταξη 19 νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 51,7 εκατομμυρίων Ευρώ. Η πλειονότητα των έργων αφορούν σε έργα υποδομής, αναπλάσεις, έργα σχολικής στέγης και αντιπλημμυρικής προστασίας των Δήμων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής.

Αναλυτικά, για το 1ο εξάμηνο του 2011, η Αιρετή Περιφέρεια Αττικής προέβη σε πληρωμές ύψους 51 εκατομμυρίων Ευρώ, ενώ το 2ο εξάμηνο προχώρησε σε πληρωμές 67 εκατομμυρίων Ευρώ (11,2 εκατομμύρια ευρώ ανά μήνα). Μόνο για το μήνα Δεκέμβριο προχώρησε σε πληρωμές ύψους 14 εκατομμυρίων Ευρώ, οι οποίες εισήχθησαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.).

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:

«Εδώ και έξι μήνες που έχουμε αναλάβει ως Περιφέρεια Αττικής τη διαχείριση του ΕΣΠΑ δουλεύουμε σκληρά και αποτελεσματικά. Ο μεγάλος στόχος που είναι η αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων, πιστεύουμε ότι από τη δική μας την πλευρά έχει επιτευχθεί. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με τους ίδιους ρυθμούς και το 2012.

 Χρειαζόμαστε, όμως, συνοπτικές και γρήγορες διαδικασίες απεμπλοκής από αγκυλώσεις και γραφειοκρατικά προβλήματα. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε δεν υπάρχει χρόνος για άλλες καθυστερήσεις.

 Μόνο μέσα από την ανάπτυξη θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα καταπολεμηθεί η ανεργία και θα τονωθεί η  άνυδρη αγορά».