Η Αιρετή Περιφέρεια της Αττικής για τον Αύγουστο 2011, 2ο μήνα ανάληψης της αρμοδιότητας διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, προέβη σε πληρωμές ύψους 11.391.213,35 €, αυξημένες κατά 17% περίπου από τον προηγούμενο μήνα, οι οποίες εισήχθησαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.).

Αναλυτικά παρατίθεται πίνακας πληρωμών ανά έργο για το μήνα Αύγουστο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:

«Η Αιρετή Περιφέρεια πιστή στις δεσμεύσεις της αμέσως μόλις ανέλαβε την αρμοδιότητα διαχείρισης του ΕΣΠΑ αύξησε τις απορροφήσεις των έργων  παρά το γεγονός ότι ο Αύγουστος μήνας θεωρείται κατά κανόνα μήνας διακοπών.

Θα συνεχίσουμε αδιάλειπτα την προσπάθεια για να έχουμε τους ρυθμούς απορρόφησης που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ».

 

Επισυνάπτεται: αναλυτικός πίνακας πληρωμών ανά έργο για το μήνα Αύγουστο 2011

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011.pdf PDF 47,02 KB18/08/21 09:47:46