Οι συστηματικοί υγειονομικοί έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας Πειραιά συνεχίστηκαν και τον Απρίλιο του 2012, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών.

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι αδειών και υγειονομικοί έλεγχοι σε καταστήματα, εργαστήρια και αποθήκες τροφίμων και ποτών, οχήματα μεταφοράς τροφίμων, καταστήματα ψιλικών, κυλικεία, αναψυκτήρια, καταστήματα εστίασης κλπ. Σε μία περίπτωση υποβλήθηκε μήνυση, επιβλήθηκαν 6 τροποποιήσεις αδειών και σε 69 περιπτώσεις ελέγχων έγιναν συστάσεις προς τους υπευθύνους των επιχειρήσεων.

 Έγιναν 54 έλεγχοι απαγόρευσης καπνίσματος, επιβλήθηκαν 5 πρόστιμα ύψους 4.200 ευρώ και σε μία περίπτωση υποβλήθηκε μήνυση.

Σε 35 περιπτώσεις έγιναν έλεγχοι σε ανθυγιεινές εστίες (εγκαταλελειμμένα κτίρια, ακάθαρτες κατοικίες, διάθεση απορριμμάτων, διαρροές λυμάτων κλπ) και υποβλήθηκε μία μήνυση.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένα Πειραιά πραγματοποίησε 525 υγειονομικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εντός επιβατηγών πλοίων, σε αποθήκες τροφίμων, σε κρουαζιερόπλοια, σε υδροφόρα πλοία κλπ, χωρίς να διαπιστώσει παραβάσεις.