Από την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η Απόφαση για την ένταξη των φαρμακοποιών στο διευρυμένο ωράριο Β’ εξαμήνου 2013.

Υπενθυμίζεται ότι η Απόφαση αυτή, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις», αφορά τους φαρμακοποιούς που είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση συμμετοχής τους στο διευρυμένο ωράριο.

Στο αρχείο που επισυνάπτεται μπορείτε να βρείτε την Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ανακοινώνονται οι φαρμακοποιοί που θα συμμετέχουν στο διευρυμένο ωράριο Β’ εξαμήνου 2013