Δεκτή έκανε το Περιφερειακό Συμβούλιο την πρόταση που κατέθεσε η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα, κ. Άννα Παπαδημητρίου – Τσάτσου για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού περιπτέρου στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας του 2014. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προβολή της πολιτιστικής ανάπτυξης των μητροπόλεων της Ευρώπης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ιδιαίτερα στο πλαίσιο ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας της ΕΕ από τον Ιανουάριο του 2014.

Η παραπάνω δράση συμπίπτει με τα 30 χρόνια μετά από την επίσης ελληνική πρωτοβουλία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Η Αθήνα ως μητροπολιτικό κέντρο και ως αρωγός πολιτιστικών και μητροπολιτικών παρεμβάσεων μπορεί και πρέπει να λάβει μια προεξέχουσα θέση στη διοργάνωση αυτή.

Το σχεδιασμό αυτού του Ευρωπαϊκού χώρου στην Μπιενάλε Βενετίας θα μπορούσε να αναλάβει το ευρωπαϊκό δίκτυο PACT (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα: Αρχιτεκτονική, Πολιτισμός, Έδαφος), που ήδη στηρίζεται ενεργά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωβουλή, καθώς και από πολιτισμικούς και θεσμικούς εταίρους.

Η σημασία του χώρου αυτού θα αναδειχθεί όταν πραγματοποιηθούν σειρά από δημόσιες συζητήσεις, εργαστήρια, συνέδρια αλλά και συζητήσεις εν λευκώ κατά τη διάρκεια της Μπιενάλε, όπου θα συζητηθούν ευρωπαϊκά θέματα όπως η πολιτιστική κληρονομιά, οι περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις.

Όπως τόνισε ο Rem Koolhaas, διευθυντής της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 2014, «Υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης, τα εθνικά περίπτερα, σε μια ενωμένη πλέον Ευρώπη, έχουν γίνει αναχρονιστικά. Ενώ τα περίπτερα των κρατών μελών της ΕΕ εξακολουθούν να διερευνούν αυτές τις εθνικές ταυτότητες, η έννοια ενός «Σπιτιού για την Ευρώπη του Αύριο» σχετίζεται με τη δημιουργία ενός χώρου για την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μπορούσε να αποκαλύψει τα σενάρια για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».