Από την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η Απόφαση για την ένταξη των φαρμακοποιών στο διευρυμένο ωράριο Β’ εξαμήνου 2014.

Η Απόφαση αυτή, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου ΣΤ’ του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/07-04-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», αφορά τους φαρμακοποιούς που είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση συμμετοχής τους στο διευρυμένο ωράριο.

Το διευρυμένο ωράριο θα συμπίπτει κατ ελάχιστο με αυτό των εφημεριών, όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το Β εξάμηνο του 2014.

Η μη τήρηση του διευρυμένου ωραρίου επιφέρει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσαΠλαίσιο κειμένου: Στο αρχείο που επισυνάπτεται μπορείτε να βρείτε την Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ανακοινώνονται οι φαρμακοποιοί που θα συμμετέχουν στο διευρυμένο ωράριο Β’ εξαμήνου 2014 νομοθεσία για τις εφημερίες, κυρώσεις.