«Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τη χώρα μου και την Περιφέρεια Αττικής να φιλοξενεί την 6η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα. Η Διάσκεψη αυτή συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση της Επιτροπής των Περιφερειών, αλλά και την ανάληψη από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στα 20 αυτά χρόνια έχουν γίνει πολλά με στόχο την αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου των Περιφερειών και την ενδυνάμωση της παρουσίας τους στις Ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Η ΕτΠ συνέβαλε αποφασιστικά στην εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Μέσω των συνεργασιών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών αποτέλεσε βασικό πυλώνα σθεναρής υποστήριξης της αναγκαιότητας ενίσχυσης των πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των Περιφερειών, της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας αλλά και της βελτίωσης της νομοθεσίας της ΕΕ.

Στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε για το μέλλον της Ευρώπης και του κοινού μας νομίσματος καλούμαστε να επανεξετάσουμε τον ρόλο της ΕτΠ. Η παρατεταμένη ύφεση που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, η πρωτοφανής ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός όλο και μεγαλύτερων κοινωνικών ομάδων αποτελεί ένα γεγονός που απαιτεί στοχευμένες θεσμικές και πολιτικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίσει την πολύπλευρη οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση και να ενισχύσει τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών. Υπό την έννοια αυτή, ο διάλογος που έχει ξεκινήσει με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση της ΕτΠ είναι πολύ σημαντικός και ευπρόσδεκτος.

Η ενίσχυση του ρόλου της ΕτΠ απαιτεί την ενδυνάμωση της συνεργασίας της με τα λοιπά θεσμικά όργανα, δηλαδή την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Είναι πλέον φανερό ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι κυρίως πολιτική και σαφώς θεσμική. Αναδεικνύει την τεράστια απόσταση μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και των λαών της Ευρώπης. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα αποτυπωθεί στις επερχόμενες ευρωεκλογές.

Ποτέ άλλοτε η αποστασιοποίηση και ο σκεπτικισμός των πολιτών ως προς τα τεκταινόμενα στην ΕΕ δεν ήταν τόσο έντονα. Η Ευρώπη πρέπει σήμερα κιόλας να πάρει μια μεγάλη απόφαση: να αλλάξει πολιτική, δηλαδή τρόπο σκέψης και δράσης, για να μπορέσει να επανακτήσει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ένα πρώτο δείγμα θα είναι οι στρατηγικές μας επιλογές για την Ευρώπη που θέλουμε το 2020 Θα είναι μια Ευρώπη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της εργασίας ή μια Ευρώπη της λιτότητας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού;

Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν και ευελπιστούμε ότι η Διάσκεψη αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στην εμβάθυνση του διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών της Ευρώπης.

Η Διάσκεψη αυτή γίνεται στο τέλος της πρώτης θητείας του νεοσύστατου θεσμού των αιρετών Περιφερειών στην Ελλάδα. Στα τρεισήμισι περίπου χρόνια λειτουργίας τους οι 13 Ελληνικές Περιφέρειες έχουν συμβάλει σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω των σοβαρών περικοπών στη χρηματοδότησή μας και τα σημαντικότατα γραφειοκρατικά εμπόδια, έχουμε αποδείξει ότι οι Περιφέρειες αποτελούν το κατάλληλο επίπεδο διοίκησης για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαχείριση των διαρθρωτικών πολιτικών της ΕΕ. Για εμάς που διανύουμε την εμβρυακή περίοδο η Διάσκεψη αυτή αποτελεί μα μεγάλη ευκαιρία για την ενδυνάμωση του νέου θεσμού και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ελλάδα».