Σήμα κινδύνου για τη διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου της Αττικής, εάν δεν αλλάξει το σημερινό παρωχημένο μοντέλο της υγειονομικής ταφής, εξέπεμψε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με μετρήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Συνδέσμου,ο ένας και μοναδικός χώρος ελεγχόμενης διάθεσης απορριμμάτων που υπάρχει στην Αττική των 3.800 τετραγωνικών χιλιομέτρων και των 5 εκατομμυρίων περίπου κατοίκων, οι οποίοι παράγουν καθημερινά 5.500 τόνους οικιακών απορριμμάτων εξαντλείται σε 22 μήνες από σήμερα.

Από την τελευταία ογκομέτρηση, η οποία εκτελέστηκε στις 16-11-2012, προέκυψε ότι η συνολική ποσότητα των απορριμμάτων που έχει εναποτεθεί συμπεριλαμβανομένου και του υλικού επικάλυψης, ανέρχεται σε 11.650.000 κ.μ. με την εναπομένουσα χωρητικότητα να υπολογίζεται σε 5.381.231 κ.μ.

Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, ώστε μετά την κατασκευή των νέων μονάδων να περιοριστεί η ποσότητα των απορριμμάτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή και από την εποχή της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων να περάσουμε σε αυτήν της υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων.

«Όταν εμείς φωνάζαμε ότι η χωρητικότητα του κυττάρου διάθεσης των απορριμμάτων εξαντλείται, ορισμένοι έλεγαν ότι κινδυνολογούμε. Υποστήριζαν μάλιστα ότι υπάρχει περιθώριο να θάβονται τα απορρίμματα για ακόμη πέντε χρόνια. Δυστυχώς για όλους μας η πραγματικότητα είναι ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν δραματικά. Το σημερινό μοντέλο της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων είναι παρωχημένο και πρέπει να αλλάξει με την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Δεν χρειάζονται άλλα βλέποντας και κάνοντας. Δεν αντέχουμε άλλα πισωγυρίσματα. Αυτό το έργο τέλειωσε. Η Ευρωπαϊκή ασυλία τέλειωσε. Ή θα συνεργαστούμε πλέον όλοι μαζί, ώστε να εφαρμόσουμε τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και να ακολουθήσουμε φιλικές στο περιβάλλον λύσεις στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ή θα αφήσουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής να οδηγηθεί σε αδιέξοδο» τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο κ. Σγουρός.

Υπενθυμίζεται, ότι η εκτροπή από την ταφή των απορριμμάτων που μπορούν να υποστούν επεξεργασία σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κοινοτική οδηγία 98/08 που αποτελεί νόμο του κράτους, αναφέρει μάλιστα ότι στους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που συνεχίζουν να θάβουν απόβλητα χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας επιβάλλεται ειδικό τέλος ταφής 35 € ανά τόνο, που θα αυξάνεται ετησίως με 5 € ανά τόνο, έως του ποσού των 60 €, πράγμα που θα φέρει πρόσθετα βάρη στους πολίτες.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ για την Αττική την υλοποίηση του οποίου προωθεί ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, τα τέσσερα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων, μαζί με τις τρεις Μονάδες αξιοποίησης των Προδιαλεγμένων και τα Κ.Δ.Α.Υ. που προβλέπονται να λειτουργούν, εκπληρώνουν τους στόχους που θέτει η Οδηγία 98/08. Και τούτο, διότι οδηγός είναι η πυραμίδα ιεράρχησης που θέτει η πιο πάνω Οδηγία, δηλαδή η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η ανάκτηση ενέργειας και η τελική διάθεση υπολείμματος.