Ημέρες Καριέρας και Στρογγυλά Τραπέζια σχετικά με την Επιχειρηματικότητα διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών στο πλαίσιο της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων».

Η παραπάνω πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αθηναΐς», στην οποία η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως εταίρος.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία αυτή επιδιώκεται η δικτύωση των επιχειρηματιών της ευρύτερης περιοχής με την ομάδα στόχο της Πράξης. Υπενθυμίζεται πως η πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης 80 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αθηναίων.

Στα στρογγυλά τραπέζια, θα προβληθεί η διαδικτυακή πύλη που έχει δημιουργηθεί για την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των εμπλεκομένων ενώ παράλληλα θα υπάρξουν ομιλίες για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, τον κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό των ευπαθών ομάδων και το ρόλο της διαφήμισης στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Τέλος, Θα παρουσιαστεί και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων-ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ» που εξήγγειλε πρόσφατα ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η παραπάνω πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Στο αρχείο που επισυνάπτεται μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των 3 ημερών.

Πρόγραμμα Ημερών Καριέρας PDF 437,91 KB18/08/21 11:20:46