Συνεδρίασε την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

 1. Επικύρωση πρακτικών της 5ης (διακοπή), 5ης (συνέχεια), 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης και 11ης Συνεδρίασης έτους 2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θ. Σχινάς εγκρίθηκε ομόφωνα.
 2. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 3. Έγκριση 3ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 4. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά» συνολικού προϋπολογισμού , (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 6. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα» συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 7. Έγκριση όρων και σύναψης σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Κέντρου Κοινωνικών – Προνοιακών Υποδομών & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πρόνοιας». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας εγκρίθηκε ομόφωνα.
 8. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης για τη μελέτη: «Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αθλητικούς χώρους στο διασχολικό αθλητικό κέντρο Δ.Κ. Μελισσίων, στο κλειστό γυμναστήριο Δ.Κ. Νέας Πεντέλης, στο κλειστό γυμναστήριο Λυκείου Δ.Κ. Μελισσίων». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος εγκρίθηκε ομόφωνα.
 9. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης για τη μελέτη: « Σύνταξη μελέτης για την εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στα δημοτικά κτίρια στα πλαίσια του προγράμματος ΣΔΑΕ». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 10. Έγκριση σύναψηςκαι όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης & βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο δίκτυο ύδρευσης Σατερλί – Κανάκια του Δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 29.923,44 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) . Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 11. Λήψη απόφασης για την απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους δικαιοδοσίας της Περιφέρειας Αττικής για το Α΄ εξάμηνο του 2018.Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 12. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης επί της Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο. 23) Καλύβια – Ανάβυσσος στο τμήμα που φέρει την ονομασία οδός Αθηνών στη διασταύρωσή της με την οδό Α. Παπά, στο πλαίσιο της χορήγησης άδειας εκσκαφής. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε ομόφωνα.
 13. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή τεσσάρων (4) ατόμων στην COP24, στο Κοτοβίτσε Πολωνίας. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής της εταιρείας «ΑΔΗΦΑΡΜ ΜΕΠΕ» που θα εγκαταστασθεί σε βιομηχανικό κτίριο σε γήπεδο που βρίσκεται στην θέση ‘Τσούμπα’ της Δ.Ε. Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εννέα (9) εγκατεστημένων ραδιοεντοπιστών (Radar) που βρίσκονται στο νομό Αττικής και στους Δήμους Ρόδου, Καρπάθου και Λευκάδας. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν αλλαγής κατηγορίας, της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών διακοσμητικών εξαρτημάτων για υποδήματα – ενδύματα και δερμάτινα είδη» της εταιρείας PASSIONFASHION I.K.E., που λειτουργεί στην οδό Ολύμπου 1-3 & Θεσσαλονίκης στο Μοσχάτο. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1 & Ν1 και λοιπών οχημάτων και αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρείας RECYCLING CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., επί της Λεωφ. ΝΑΤΟ στη θέση ‘Σπιθάρι’ του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής. Η αρνητική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Αθ. Αναγνωστόπουλου εγκρίθηκε ομόφωνα.
 18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικινδύνων μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων, αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών Pb-οξέως και Ni-Cd, με ιδιωτικό πρατήριο ανεφοδιασμού οχημάτων με υγρά καύσιμα και χώρο μικροσυντηρήσεων κινητού εξοπλισμού, της εταιρείας ΑΚ GROUP ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε., στη θέση ‘Μεσαία Γέφυρα’ του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθ. Αναγνωστόπουλοςεγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης, θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

https://www.patt.gov.gr/2018/10/11/32i-synedriasi-p-s-2018/