Συνεδριάζει εκτάκτως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 17:00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου – Χολαργός).

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, καθώς μετά την παρέλευση των οριζομένων από τον νόμο προθεσμιών ο αρμόδιος φορέας μπορεί να προβεί στην έκδοση απόφασης για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, χωρίς να λάβει υπόψη του τη γνωμοδότηση και τις προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.