Ένα μόλις 24ωρο μετά την συνάντηση που είχαν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Φυλής με τον Πρόεδρο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, το Δ.Σ. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. συνεκλήθη εκτάκτως σήμερα, Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012,  μετά από πρωτοβουλία του κ. Σγουρού, προκειμένου με την καταβολή των αντισταθμιστικών οφελών να επιλυθεί το ζήτημα της πληρωμής των εργαζομένων.

 Ειδικότερα ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης για την απόδοση αντισταθμιστικών οφελών του ανεξόφλητου ποσού έτους 2011 στο Δήμο Φυλής, ύψους 3.050.000 ευρώ.

Με την ίδια απόφαση ενσωματώθηκε και η διάθεση πίστωσης για την απόδοση αντισταθμιστικών οφελών ύψους 90.000 ευρώ στο Δήμο Ασπροπύργου.  

 Ο Πρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Αντιλαμβανόμενοι τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που περνά η χώρα, ανταποκριθήκαμε άμεσα στα αιτήματα των εργαζομένων του Δήμου Φυλής.

Όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένα προτεραιότητα μας είναι πάντα ο πολίτης και τα προβλήματά του τα οποία προσπαθούμε πάντοτε να επιλύουμε άμεσα»