Συνεδρίασε, σήμερα Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012 η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ.

Με ομόφωνη απόφαση της η Εκτελεστική Επιτροπή προεδρεύοντος του Αντιπροέδρου της  κ. Ν. Χιωτάκη, λόγω δικαιολογημένης απουσίας του Προέδρου κ. Ιωάννη Σγουρού, ενέκρινε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Προεδρικού Διατάγματος 60/2007, για την διαδικασία ανάθεσης των επειγουσών εργασιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, με έκπτωση 30% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του ΕΔΣΝΑ, δηλαδή συνολικό ποσό 612.990€ .

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. κατέθεσε στην Επιτροπή προσφορά με αρχική έκπτωση 5,16% επί των τιμών της μελέτης της Υπηρεσίας. Κατόπιν της διαπραγμάτευσης  με την Επιτροπή η τελική προσφορά διαμορφώθηκε σε έκπτωση 30% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή τελεί υπό την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία της διαχείρισης των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης υπήρξε μονόδρομος καθώς εξαιτίας βλαβών στα μηχανήματα ο ΕΔΣΝΑ δεν έχει τη δυνατότητα διαχείρισης των απορριμμάτων και ο κίνδυνος να βρεθεί το λεκανοπέδιο σε εκρηκτικό αδιέξοδο εν μέσω θέρους είναι υπαρκτός.

Με την απόφαση αυτή της Εκτελεστικής Επιτροπής δίνεται ταυτόχρονα ένα τέλος στο φαινόμενο των «ασυμβασιοποίητων» εργασιών που παρείχε εδώ και 10 μήνες η εν λόγω εταιρεία γεγονός που έχει καταγγείλει και επισημάνει σε όλους τους τόνους ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Γιάννης Σγουρός. Για το ίδιο θέμα ο κ. Σγουρός έχει ενημερώσει τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους Υπουργούς, τόσο της σημερινής όσο και της προηγουμένης Κυβερνήσεως, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Την ίδια στιγμή που η εταιρεία θα παρέχει τις υπηρεσίες, ο ΕΔΣΝΑ έχει δρομολογήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επισκευή των μηχανημάτων και την ανάδειξη νέου μειοδότη μέσα από ανοικτές διαδικασίες που θα διασφαλίσει την καθ’ όλα νόμιμη και διαφανή λειτουργία του ΧΥΤΑ. Αμφότερες οι διαδικασίες αναμένεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για την πληρωμή αντισταθμιστικών οφειλών στους Δήμους Φυλής ύψους 5.000.000€ και Ασπροπύργου, ύψους 300.000€, για την πληρωμή οφειλής του Συνδέσμου από παρελθόντα έτη, για Ύδρευση και Φωτισμό ύψους 200.000€, καθώς και για την πληρωμή μέρους οφειλής από παρελθόντα έτη για την λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωση (ΕΜΑ) ύψους 4.000.000€.

Τέλος δόθηκε εξουσιοδότηση για νομική παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για δικαστική υπόθεση του Συνδέσμου.

Εκτός ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε η δαπάνη πληρωμής συμβασιούχων εργαζομένων στο Σύνδεσμο.

Η συνεδρίαση του ΕΣΔΝΑ μεταδόθηκε απευθείας μέσω της web tv.