Πραγματοποιήθηκε η 2η τακτική συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μεταφορών & Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, τη Δευτέρα 26-09-2011, με κύριο θέμα το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνα/ Αττική 2021.

Στη συνεδρίαση έγινε παρουσίαση των βασικών αρχών και προτεραιοτήτων που θέτει το νέο ρυθμιστικό σχέδιο. Στόχοι του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου όσον αφορά τον τομέα των Συγκοινωνιών & Μεταφορών είναι:

  • Η έμφαση στα μέσα σταθερής τροχιάς με ενίσχυση του ρόλου του προαστιακού, του μετρό και του τραμ.
  • Ο ανασχεδιασμός και η πύκνωση του δικτύου Δημόσιας Συγκοινωνίας Μητροπολιτικής Εξυπηρέτησης
  • Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, της τηλεματικής κτλ.
  • Η οργάνωση της κυκλοφορίας σε επίπεδο Δήμων (διαδημοτική συγκοινωνία), Πολεοδομικών Ενοτήτων, Γειτονιάς
  • Η προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (ποδήλατο, περπάτημα κλπ.)
  • Η πολιτική στάθμευσης ως συμπληρωματικό εργαλείο κυκλοφοριακής οργάνωσης
  • Η περαιτέρω εξειδίκευση του Συστήματος Μεταφορών κλπ.
  • Η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η προστασία του περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Κώστας Παπαντωνίου σημείωσε στην εισήγησή του: «Το νέο ρυθμιστικό σχέδιο βασίζεται στο αναπτυξιακό τρίπτυχο οικονομία-περιβάλλον-κοινωνία. Ας ελπίσουμε ότι κάτω από το βάρος της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το νέο ρυθμιστικό σχέδιο θα αναδειχτεί προοπτικά (μεταβατικό διάστημα δεκαετίας για την υλοποίηση του σχεδίου) σε σπουδαίο αναπτυξιακό εργαλείο για την Αττική με στρατηγικό στόχο την ισόρροπη, βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Η Μητροπολιτική Επιτροπή Μεταφορών & Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής σε επόμενες συνεδριάσεις της θα οριστικοποιήσει την πρότασή της και θα την καταθέσει στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.»

Στη συνεδρίαση μετείχαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ελένη Κολοβού, Θεμιστοκλής Γιαννικάκης από το συνδυασμό «Αττική», Δημήτρης Τσουκαλάς από τον συνδυασμό «Αττική Συνεργασία-Όχι στο Μνημόνιο», το αναπληρωματικό μέλος κα Αλεξάνδρα Μαντσιώκα από το συνδυασμό «Αττική» και ο κ. Γιάννης Ασπρουλάκης, Προιστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.  Μετείχαν, επίσης, από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ο κ. Στράτος Κρέπιας, Σύμβουλος του υφυπουργού κ. Ιωάννη Μαγκριώτη και η κα Τζούλια Τσαλίκη, Αρχιτέκτων – Χωροτάκτης. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Γιάννης Βλάχος από το συνδυασμό «Αττική», κ. Κων/νος Διάκος από το συνδυασμό «Αττική Οικολογική Απάντηση», εκπρόσωπος της Μ.Κ.Ο. «Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ.», ο κ. Χαράλαμπος Καραθάνος από τον συνδυασμό «Αττική Οδός». Την επιστημονική στήριξη παρείχε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τον κ. Γιάννη Χρυσουλάκη, Καθηγήτη Συγκοινωνιολόγο – Πρόεδρο ΑΣΠΑΙΤΕ και τους κ.κ. Γιάννη Τυρινόπουλο, Αθανάσιο Τσιάνο, Κων/νο Κεπαπτσόγλου, Ειδικούς Συγκοινωνιολόγους.