Συνεχίζονται οι στοχευμένες ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να υποστηριχθούν οι Δήμοι που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης των υποδομών.

Για την άμεση καταγραφή των αναγκών και των στοχευμένων ενεργειών, μέσα από πράξεις του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, για τη στήριξη των Δήμων, έχει ανακοινωθεί η σύσταση ειδικής ομάδας υποστήριξης με στελέχη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ).

Συγκεκριμένα, για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την ταχύτερη ανάκαμψη των περιοχών και την ανακούφιση των πληγέντων, στελέχη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και της ΜΟΔ ΑΕ συναντήθηκαν με εκπροσώπους των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η συνεισφορά της Περιφέρειας Αττικής και της ΜΟΔ στο πλαίσιο των ενταγμένων και μη πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και η διερεύνηση αναγκών για χρηματοδότηση δράσεων είτε από το ΕΣΠΑ 2014-2020 είτε από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Αναλυτικότερα:

α) για τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου:

–          Το ΠΕΠ Αττικής υποστηρίζει τη λειτουργία τόσο του Κοινωνικού Φαρμακείου όσο και του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με συνολικό προϋπολογισμό 243.360 ευρώ. Αποφασίστηκαν προσωρινά μέτρα για τη στελέχωσή τους και την έναρξη λειτουργίας τους.

–          Αποφασίστηκε η δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο.

–          Συμβολή στην επιτάχυνση της διαδικασίας για τη δημοπράτηση της πράξης «Βελτίωση επάρκειας δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου μέσω νέων συνδέσεων ΕΥΔΑΠ Κατασκευής νέων τροφοδοτικών αγωγών και αναγκαίων επεμβάσεων για την καλή του λειτουργία» που έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.384.705,59 ευρώ και έχει ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, αλλά και της πράξης για τον έλεγχο και την ανίχνευση διαρροών ύδρευσης που έχει ενταχθεί στο ΥΠΕΠΕΡΑΑ με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ.

–          Εξέταση της δυνατότητας ένταξης κατά προτεραιότητα στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 του 2ου Γυμνασίου Ραφήνας.

–          Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

–          Εξέταση της δυνατότητας ολοκληρωμένης αποκατάστασης του οδικού δικτύου του Ν. Βουτζά με ταυτόχρονη κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης, των πεζοδρομίων κλπ υπό την ευθύνη της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής ή πόρους της Περιφέρειας.

–          Εξέταση της δυνατότητας παροχής υποστήριξης μέσω της πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network Αττική» για τη στήριξη των ομάδων πληθυσμού που έχουν άμεση ανάγκη (κινητή μονάδα ή παροχή υπηρεσιών).

 

β) για τον Δήμο Μαραθώνα:

–          Προωθείται ειδική τεχνική βοήθεια μέσω του ΠΕΠ Αττικής και επιπλέον ενίσχυση με εργαζόμενους από τη δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης «Social Network Αττική».

–          Ενίσχυση των υφιστάμενων δομών που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής (Κέντρο Κοινότητας, Δομές Φτώχειας) με επιπλέον προσωπικό (Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους).

–          Εξέταση της δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 του φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής NATURA «Υγρότοπος και Εθνικό Πάρκο Σχινιά» για την υλοποίηση δράσεων καθαρισμού και προστασίας.