Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο το έργο «Ανάπλαση Νησίδας Πρωτοπαπαδάκη από την οδό Βενιζέλου έως την Περιφερειακή Αττικού Άλσους», προϋπολογισμού 350.000 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Γαλατσίου, Γιώργος Μαρκόπουλος. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της κεντρικής νησίδας της οδού Πρωτοπαπαδάκη του Δήμου Γαλατσίου, για το τμήμα της από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως και την Περιφερειακή οδό του Αττικού Άλσους. Το έργο κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια των πολιτών και αφορά σε εργασίες ανακατασκευής της νησίδας, τοποθέτησης πλάκας πεζοδρομίου, οργάνωσης φύτευσης στο εσωτερικό της νησίδας καθώς και κατασκευής δικτύου άρδευσης. Ακολούθως, περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, το οποίο παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, με τη δημιουργία νέων υπόγειων δικτύων και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας. Τέλος, επισημαίνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.