Την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο την «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς», στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, εξασφάλισαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος με την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης. Το έργο, προϋπολογισμού 728.248,98 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της πλατείας Εθνικής Αντίστασης και της υφιστάμενης παιδικής χαράς στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η πλατεία, συνολικής έκτασης 3.677 τ.μ., οριοθετείται από τις οδούς Δοϊράνης, Γρεβενών και Καρπάθου.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει: χάραξη νέων διαδρομών, δημιουργία καθιστικών και υδάτινης εγκατάστασης, φύτευση θάμνων, δημιουργία χώρου στάθμευσης ποδηλάτων καθώς και επανασχεδιασμό και εργασίες αναβάθμισης της παιδικής χαράς σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να πιστοποιηθεί.

Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού.