Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο το έργο «Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης», προϋπολογισμού 75.000 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, και έχει ως στόχο την λειτουργική αποκατάσταση και την αναβάθμιση πέντε (5) υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου, ώστε να διασφαλιστεί εν συνεχεία και η πιστοποίησή τους. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποξήλωσης, προμήθειας και τοποθέτησης παιδικών οργάνων και των αντίστοιχων δαπέδων ασφαλείας τους ή τις εργασίες επισκευής τους, με γνώμονα την ανάπλαση των χώρων και την ασφάλεια των παιδιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας.

Οι υφιστάμενες παιδικές χαρές που θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης είναι οι εξής:

  • Παιδική χαρά επί των οδών Αμαζόνων και Εθνάρχου Μακαρίου, στην Δ.Κ. Ελληνικού.
  • Παιδική χαρά επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Δ.Κ. Ελληνικού.
  • Παιδική χαρά επί της πλατείας Σμύρνης, στην Δ.Κ. Ελληνικού.
  • Παιδική χαρά επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και Εθνάρχου Μακαρίου, στην Δ.Κ Αργυρούπολης.
  • Παιδική χαρά επί της πλατείας 208 Άνω, στην Δ.Κ. Αργυρούπολης.

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες παιδικές χαρές παρουσιάζουν λειτουργικά προβλήματα σύμφωνα με τα φύλλα ελέγχου ΕΒΕΤΑΜ και η αναβάθμισή τους καθίσταται αναγκαία για την πιστοποίησή τους. Επιλέχθηκαν δε καθώς παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα εξυπηρετώντας σημαντικό αριθμό πολιτών. Τέλος, το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.