Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας» υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Ιωάννα Κριεκούκη. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση τριών αθλητικών εγκαταστάσεων στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία τους καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στο 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Μάνδρας (Ο.Τ. 140), στο 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Μάνδρας (Ο.Τ. 166) και στο «Φράγκειο» Γήπεδο Ποδοσφαίρου (Ο.Τ. 122).

Ειδικότερα, στο 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Μάνδρας θα υλοποιηθούν εργασίες για την καθαίρεση της υπάρχουσας επικάλυψης στέγης και την αντικατάστασή της µε νέα πάνελ οροφής, ενώ στο 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Μάνδρας θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αποξήλωση και αντικατάσταση της επιστέγασης, την αντικατάσταση της εγκατάστασης θέρμανσης και ύδρευσης και την τοποθέτηση καναλιού για τη συγκέντρωση ομβρίων υδάτων. Για το Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Φράγκειο» προβλέπεται η προμήθεια και η τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα καθώς και χρωματισμοί επιφανειών.

Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας.