Για την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ήταν μονόδρομος η απόρριψη του αιτήματος της δια ζώσης Γενικής Συνέλευσης των υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 28-5-2021 σε περιπτώσεις άνω των 150 εγγεγραμμένων μελών οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα

Με αφορμή την άθλια και συκοφαντική επίθεση απέναντι στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής η οποία απέρριψε το αίτημα τουΣυλλόγου Υπαλλήλων της για δια ζώσης Γενική Συνέλευση σε συγκεκριμένο χώρο επισημαίνουμε τα εξής:

 1ον Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και δεν επιτρέπει καμία παρέκκλιση. Στο πλαίσιο αυτό των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, η σχετική με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/28-5-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄2233) προβλέπει: «Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 14), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα».

 2ον Δεν θα συμβάλουμε στην καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία υπηρετούν πάνω από δύο χιλιάδες (2.000) τακτικοί υπάλληλοι, επιθυμούσε να πραγματοποιήσει δια ζώσης Γενική Συνέλευση των μελών του σε χώρο που διαχειρίζεται ο Φορέας μας, παρά τη σχετική ρητή απαγόρευση και χωρίς να είναι δυνατό να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία της δημόσιας υγείας! Είναι απορίας άξιο, πώς είναι δυνατό να εξασφαλιστεί το επιβαλλόμενο από την ΚΥΑ όριο των 150 ατόμων και ταυτόχρονα η απαιτούμενη απαρτία; Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι σε μία τέτοια περίπτωση θα υπήρχε καταφανής παρέκκλιση από το νομοθετικό πλαίσιο για την υγειονομική προστασία από τον κορωνοϊό.

Πράξαμε το αυτονόητο με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και έχοντας ως προτεραιότητα την τήρηση των  υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως οφείλει, έπραξε το αυτονόητο, εφαρμόζοντας πιστά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και απέρριψε το αίτημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, ως προς την παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση δια ζώσης Γενικής Συνέλευσης.

Η επιδημιολογική κατάσταση στην Ελλάδα και κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, γεγονός που αποδεικνύεται καθημερινά από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων σχετικά με τα καταγεγραμμένα κρούσματα, τους διασωληνωμένους και δυστυχώς τους ημερήσιους θανάτους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την ημέρα συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, από τα 1.886 κρούσματα που καταγράφηκαν σε εθνικό επίπεδο, τα 959 αφορούσαν στην γεωγραφική επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής, ενώ την επόμενη της συνεδρίασης, από τα 1381 κρούσματα, τα 717 εντοπίστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, ποσοστό που αγγίζει το 52%.

Καλό θα ήταν να γίνει αντιληπτό ότι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας δεν προσφέρεται για μικροκομματική εκμετάλλευση αντίθετα απαιτεί υπευθυνότητα και σοβαρή αντιμετώπιση. Στη μάχη απέναντι στην πανδημία δεν έχει θέση ούτε ο λαϊκισμός, ούτε η ανευθυνότητα.