Στην Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού έως 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στην ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ηλεκτρικό Ρεύμα για όλους», από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Χρήστο Καραμάνο, επικεντρώθηκε η 12η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 7 Απριλίου 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ

Αναλυτικότερα, κατά την έναρξη των εργασιών του Περιφερειακού συμβουλίου κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) σε Ευρωπαϊκό Έργο.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών κα Β. Λάσκαρη- Κρασοπούλου το συγκεκριμένο έργο έχει στόχο τη δημιουργία συμμαχιών και συνεργασιών μεταξύ φορέων, κρατικών οργανισμών, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, στον τομέα των μεταφορών από κράτη μέλη της Ε.Ε., ώστε να ιχνογραφήσει τις παρεχόμενες και μη υπηρεσίες αστικών μεταφορών και να εντοπίσει τις πιθανές προκλήσεις καθώς και τα εμπόδια στην υιοθέτηση υπηρεσιών μεταφοράς αλλά και τις συνέργειες που πρέπει να αναπτυχθούν μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων στην αλυσίδα των παρεχόμενων μέσων του τομέα μεταφορών και κινητικότητας.
Ο ρόλος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας στο έργο θα είναι:
α) η διάχυση της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης και εμπειρίας του, στο αντικείμενο των οδικών μεταφορών
β) η αντίστοιχη ενημέρωσή του για τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις των υπολοίπων εταίρων του σχήματος
γ) η συμβολή του στην καταγραφή και αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων
δ) η συμβολή του στην εκπόνηση προτάσεων αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων
Παίρνοντας το λόγο η εκπρόσωπος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» Αλεξάνδρα Μπαλού, αναφέρθηκε αρχικά στις φαινομενικές ασάφειες και γενικότητες της εισήγησης που καλύπτουν το αληθινό περιεχόμενό της. Εστίασε στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα «HORISON 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τις κατευθυντήριες αρχές που έχουν αυτά τα προγράμματα με τους «αναπτυξιακούς στόχους» που εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα. Η κ. Μπαλού επισήμανε ότι στην ουσία γίνεται άλλη μια προσπάθεια να κυκλοφορήσει χρήμα μέσα από διάφορες Εταιρίες, ΜΚΟ, Επιτροπές και στόχος είναι η δημιουργία νέων αγορών στο χώρο των μεταφορών σε σχέση με το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής με τέτοιο τρόπο που εξυπηρετεί την επιχειρηματική δράση.
«Κατά» ψήφισαν η «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» και η επικεφαλής της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική».

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ FORUM ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και η δαπάνη για τη συμμετοχή στελεχών της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στο Ευρωπαϊκό Forum Πολιτικής Προστασίας.
Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας είναι η εκπροσώπηση αυτής στην κορυφαία Ευρωπαϊκή συνάντηση στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και ταυτόχρονα η μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτόμων πρακτικών τόσο από την DG EGHO αλλά και από άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή.
Η εκπρόσωπος της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», Αλεξάνδρα Μπαλού, στην παρέμβασή της επισήμανε ότι θα είχε μεγάλη αξία αν έρχονταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα αυτών των συζητήσεων καθώς η ανταλλαγή γνώσεων και η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε τέτοια θέματα, αποτελούν σπουδαία εργαλεία. Στη συνέχεια διαπίστωσε πως το Forum έχει προσανατολισμό και χαρακτηριστικά τέτοια, που ουσιαστικά προωθούν τη δωρεάν εργασία με τη μορφή του εθελοντισμού μέσω εταιριών, Μ.Κ.Ο. κλπ.. Καταλήγοντας η κ. Μπαλού ανέφερε, πως η σχεδίαση αυτών των προγραμμάτων δεν έχει στόχο την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων, με κριτήριο τις ανάγκες του λαού αλλά την προώθηση της επιχειρηματικής δράσης και στον τομέα της Πολιτικής προστασίας.
Στην παρέμβασή του στο συγκεκριμένο θέμα, ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», Πέτρος Μαντούβαλος τόνισε την αναγκαιότητα της παρουσίας της Περιφέρειας Αττικής στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό FORUM, η οποία πηγάζει από το γεγονός ότι υπήρξαν πολλές φυσικές καταστροφές αυτή τη χρονιά στην Αττική και επομένως οι εμπειρίες που πρόκειται να αποκομίσουν τα μέλη της ελληνικής αποστολής που θα παραβρεθεί εκεί θα είναι εξαιρετικά σημαντικές και σίγουρα θα μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, όποτε αυτές εκδηλωθούν ξανά.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Αττική» κ. Γ. Σγουρός ανέφερε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα μπορούσε να καταθέσει δική της εισήγηση στο συγκεκριμένο Forum, καθώς υπάρχουν εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες και έχουν γίνει πολλά έργα στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, όπως για παράδειγμα αντιπλημμυρικά. Τέλος επεσήμανε ότι υπάρχει κενό ανάμεσα στις ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής και του Νόμου.
«Λευκό» ψήφισε η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής».

 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΙΚΙΩΝΗ

Ομόφωνα ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο την έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και του ΤΕΙ Αθήνας για το ερευνητικό πρόγραμμα εκπόνησης μελέτης: «Μελέτη Συντήρησης Παιδικής Χαράς Πικιώνη», συνολικού προϋπολογισμού 25.000 ευρώ.

ΜΠΕ: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΑΛΑΤΑ»

Στη συνέχεια, κατά πλειοψηφία ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο υπέρ της εισήγησης του κ. Αναγνωστόπουλου που αφορούσε αρνητική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά το έργο : «Λιμενικά Έργα Παραλιακής Ζώνης Γαλατά» του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Τροιζηνίας και Πόρου.
«Λευκό» ψήφισαν η «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» και η επικεφαλής της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ “THE POSIDONIA 2015”

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε επίσης, η σκοπιμότητα και η δαπάνη του ποσού των 4.000 ευρώ για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο Συνέδριο Θαλάσσιου Τουρισμού The Posidonia 2015, με την παράταξη «Αττική» να ψηφίζει λευκό και την «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» να καταψηφίζει.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Εντετεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου σε θέματα τουρισμού κ. Ε. Δημοπούλου, το 3ο Posidonia Sea Φόρουμ Τουρισμού θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, στις 26-27 Μαΐου 2015. Πρόκειται για ένα σημαντικό συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν σημαντικοί και διεθνώς καταξιωμένοι φορείς και οργανισμοί για την κρουαζιέρα, την ιστιοπλοΐα και την ακτοπλοΐα (π.χ. CLIA). Η Περιφέρεια Αττικής θα αποκομίσει σημαντικά αντισταθμιστικά οφέλη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενδυνάμωση των υπηρεσιών κρουαζιέρας και θαλάσσιου τουρισμού που αποτελούν τομείς – στόχους της τουριστικής προβολής της για ολόκληρη την πενταετία 2015-2020.
Εκπροσωπώντας την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ», η κ. Χριστίνα Αγγελονίδη κατήγγειλε πως το συγκεκριμένο Συνέδριο εξυπηρετεί αποκλειστικά το εφοπλιστικό κεφάλαιο και την προσπάθειά του να βελτιώσει τη θέση του στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού, με αύξηση των κερδών μέσω της ελαχιστοποίησης της χρέωσης χρήσης των λιμανιών, της άρσης του καμποτάζ, της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας, προνομίων και φοροαπαλλαγών. Στον αντίποδα, όπως τόνισε, βρίσκονται τα λαϊκά στρώματα που ξεχνούν τι θα πει διακοπές, ξεκούραση και φτηνά εισιτήρια.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της παράταξης της πλειοψηφίας και των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων προκάλεσε η συζήτηση του θέματος που αφορούσε στην σκοπιμότητα και δαπάνη ποσού έως 20.000 ευρώ για την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο τελικά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Στην εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής Χρήστος Καραμάνος δήλωσε ότι γίνεται μια προσπάθεια από την Περιφέρεια Αττικής να πάρει μια σημαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία και υπενθύμισε ότι με βάση το Ν.3852 στο άρθρο 194 οι Περιφέρειες μπορούν να συστήσουν μία Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία και συνέχισε λέγοντας ότι «οι μετοχές της εταιρείας αυτής θα είναι ονομαστικές και δε θα επιτρέπεται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο. Με το νόμο ξεκαθαρίζεται ότι η απόφαση για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας λαμβάνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού πρώτα υπάρξει μελέτη βιωσιμότητας, για την εκπόνηση της οποίας θα χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες ανεξάρτητων συμβούλων.
Η προγραμματική δέσμευση με την οποία εκλέχτηκε η Δύναμη Ζωής έχει σαν βασικό πυλώνα την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία μπορεί να συμβάλει η Αναπτυξιακή Εταιρεία. Μπροστά μας υπάρχει το πολιτικό δίλημμα αν θα υιοθετήσουμε μια περιοριστική πολιτική που θα δημιουργεί πλεονάσματα ή μία αναπτυξιακή πολιτική όπου μέρος των πλεονασμάτων τα χρησιμοποιούμε για έργα ανάπτυξης με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και κοινωνικό όφελος. Βασιζόμαστε
Α. στην απόλυτη διαφάνεια
Β. σε ολοκληρωμένα προγράμματα με έμφαση στη διατομεακότητα
Γ. στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας
Δ. στην αξιοπρεπή και δημιουργική εργασία
Ε. στην αποκόμιση κοινωνικού και οικονομικού οφέλους.
Αυτές οι αρχές μας διαφοροποιούν. Μιλάμε για πλήρη δημόσιο έλεγχο και όχι ιδιοκτησιακό καθεστώς τύπου ΣΔΙΤ. Θα γίνουν αξιοκρατικές προσλήψεις, ενώ θα πρέπει να γίνει σαφές ότι από την Αναπτυξιακή Εταιρεία δε θα αποσπαστούν αρμοδιότητες της Περιφέρειας. Όλα θα είναι υπό τον έλεγχο του Περιφερειακού Συμβουλίου», είπε ο κ. Καραμάνος.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Β. Κορομάντζος, εκπροσωπώντας την παράταξη «1800 – Η Αττική αλλάζει πρόσωπο», αναφέρθηκε για το θέμα: « Σήμερα μας ζητείται να εγκρίνουμε τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης για σύσταση Αναπτυξιακής Εταιρείας. Είναι σχήμα πρωθύστερο. Θα έπρεπε το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει πρώτα αν υπάρχει ανάγκη σύστασης μιας τέτοιας Εταιρείας. Με μια εισήγηση θα περάσουν στην πραγματικότητα δύο προτάσεις. Εδώ κάποιος μας κοροϊδεύει και τέτοιου είδους διαδικασίες θα πρέπει να αποφεύγονται. Η πολιτική αναφορά που έγινε επί του θέματος ήταν τελείως γενικόλογη. Δεν ακούσαμε τίποτα συγκεκριμένο. Προσπαθείτε να εισάγετε στην Περιφέρεια ένα μοντέλο, που όσα χρόνια έχει εφαρμοστεί, έχει αποτύχει και δε μας λέτε ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό αν αυτή η εταιρεία αποτύχει. Επίσης δε μας λέτε ποιος θα απαρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τι ρόλο θα έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Να είστε πιο προσεκτικοί στον τρόπο που εισαγάγετε τα θέματα και να είστε και πιο συγκεκριμένοι. Πείστε μας πρώτα για την αναγκαιότητα σύστασης μιας αναπτυξιακής εταιρείας και τα υπόλοιπα είμαστε διατεθειμένοι να τα συζητήσουμε».
Από τη μεριά της, η εκπρόσωπος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ», Αλεξάνδρα Μπαλού τόνισε ότι οι αναπτυξιακές εταιρείες είναι ένα εργαλείο πολύ παλιό, διεφθαρμένο και σάπιο που σκοπό έχουν να περάσουν κομμάτια υπηρεσιών της Τοπικής Διοίκησης στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στο ιδιωτικό κεφάλαιο αντικαθιστώντας το ρόλο των υπηρεσιών της Περιφέρειας, θέτοντας το προσωπικό της στο περιθώριο και ανοίγει το δρόμο για νέες εργασιακές σχέσεις. Είναι μια πρόταση κομμένη και ραμμένη στην αντίληψη της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας και της ανάπτυξης που τσακίζει τα δικαιώματα του λαού.
Κατήγγειλε τη Διοίκηση της Περιφέρειας που μη μπορώντας να απαντήσει επί της ουσίας πολιτικά και να συγκαλύψει τους πραγματικούς στόχους της πρότασης, κατέφυγε σε αντιΚΚΕ υστερία, συκοφαντώντας τον δήμαρχο Πάτρας, Κ. Πελετίδη, λέγοντας ότι η δημοτική αρχή συμμετέχει σε τρεις αναπτυξιακές εταιρείες. Αποσιώπησε από πολιτική ανεντιμότητα το γεγονός ότι η νέα δημοτική αρχή της Πάτρας τις εταιρείες αυτές τις βρήκε, δεν τις σύστησε, όπως κάνει η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, και το κλείσιμό τους θα σήμαινε απολύσεις εργαζομένων, αφού γνωρίζουν ότι με το σημερινό νομικό πλαίσιο που διατηρεί και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν μπορούν να ενταχθούν στις υπηρεσίες του Δήμου.
Δήλωσαν ότι η Περιφερειακή αρχή οφείλει να διαθέσει πόρους σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, αντιπλημμυρικά έργα, σε έργα αντισεισμικής θωράκισης και άλλες κοινωνικές υποδομές που έχει ανάγκη η λαϊκή οικογένεια και κάλεσαν το λαό να επιβάλει με την πάλη του αυτό τον δρόμο ανάπτυξης που θα υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα λαϊκά συμφέροντα.

Η επικεφαλής της παράταξης «Αττική, Συμμέτοχοι στο Αύριο», κα Κ. Αδαμοπούλου τόνισε ότι δε θα μπορούσε να είναι αρνητική σε μια τέτοια πρόταση καθώς και η παράταξη που εκπροσωπεί είχε συμπεριλάβει προεκλογικά στις προτάσεις της τη σύσταση Αναπτυξιακής Εταιρείας, σύμφωνα με άρθρο του Καλλικράτη. Στη συνέχεια τόνισε: «Μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και με στοχοθεσία. Εισήχθη όμως πραξικοπηματικά το θέμα σε σχέση με τον τρόπο επιλογής και το πώς προκύπτουν τα 20.000 ευρώ για τον εξειδικευμένο σύμβουλο. Νιώθω ότι καταβάλετε τεράστια προσπάθεια να μας πείσετε ότι αυτό που κάνετε είναι καλό. Θα πρέπει να έρθει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο η αναγκαιότητα σύστασης της Εταιρείας και στη συνέχεια να συζητήσουμε για τον σύμβουλο. Γιατί μια Αναπτυξιακή Εταιρεία αποτελεί εργαλείο, αλλά έχει σημασία και πώς το χρησιμοποιείς».
Η επικεφαλής της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική», Δέσποινα Κουτσούμπα, πήρε τον λόγο και ανέφερε: «Κατανοώ ότι υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία ακόμη και στα πιο απλά θέματα, ωστόσο δεν ήταν τα πράγματα πάντα έτσι. Η μνημονιακή νομοθεσία και ο Καλλικράτης δυσκόλεψαν τα πράγματα για το δημόσιο, ακριβώς γιατί στόχος ήταν οι δημόσιες υπηρεσίες να μη μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και να δίνονται έργα στον ιδιωτικό τομέα. Αντι να κάνετε για να αλλάξει το μνημονιακό οπλοστάσιο, το χρησιμοποιείτε ως πρόφαση για να ιδρύστε αναπτυξιακή. Και καλά όταν τα λέγατε αυτά με την προηγούμενη κυβέρνηση, τώρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πάλι δεν μπορείτε να παρέμβετε για να αλλάξει το μνημονιακό πλαισιο; Πρέπει να μας ενημερώσετε, πριν καταφύγετε σε αυτή τη λύση, πόσες και ποιες προτάσεις κάνατε για την αλλαγή των νόμων προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της λειτουργίας των Περιφερειών χωρίς γραφειοκρατία και με στήριξη της αυτεπιστασίας; Καταθέσατε κάποια πρόταση για την κατάργηση του οικονομικού Παρατηρητηρίου των Ο.Τ.Α.; Ο αναπτυξιακές διαχρονικά έχουν αποτελέσει άντρο μίζας, ρουσφετιού και αδιαφάνειας. Εδώ προκύπτει άλλο ένα θέμα, αυτό της δημοκρατίας. Μήπως ο στόχος είναι να μην ελέγχει το περιφερειακό Συμβούλιο τα έργα που γίνονται, αλλά το διορισμένο από σας ΔΣ της αναπτυξιακής;»
Ως προς το νέο αναπτυξιακό- παραγωγικό πρότυπο που προτείνει η Διοίκηση της Περιφέρειας, η κυρία Κουτσούμπα θύμισε ότι αυτό κατεξχήν αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό, για τον οποίο ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών δεσμεύτηκε την αναθεώρησή του ως τα τέλη του Μαρτίου, «τίποτα δεν έχει γίνει έως σήμερα», τόνισε. Τέλος, η κυρία Κουτσούμπα κατέληξε: «Έως σήμερα δεν έχετε κάνει ούτε ένα έργο, αφήνετε απλώς το αποθεματικό να αυξάνεται μέσω της απραξίας σας».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Π.Φιλίππου τοποθετήθηκε για το θέμα και είπε: «Όντως υπάρχουν πολλές δημοτικές επιχειρήσεις που δεν έχουν πάει καλά, υπάρχουν όμως και επιτυχημένες. Αυτές γιατί δεν τις παίρνουμε ως παράδειγμα;» Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στη δική του εμπειρία ως Δήμαρχος και την επιτυχημένη αναπτυξιακή εταιρεία που διέθετε ο Δήμος του και κατέληξε: «Είναι ένα ευέλικτο σχήμα, αν το λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Αξίζει να το προχωρήσουμε γιατί έχει να προσφέρει και στην Αττική και στην κοινωνία».
Παρεμβαίνοντας στο θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, κ. Χρήστος Καπάταης τόνισε ότι μία τέτοια Εταιρία δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα εργαλείο και όλα εξαρτώνται από το πώς μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει. Δεν θα ήταν σωστό όμως, είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, πριν καν το δούμε στην πράξη να το δαιμονοποιήσουμε και συνέχισε παραθέτοντας το παράδειγμα του Δήμου Πατρέων, όπου εκεί έχει συσταθεί μία εξαιρετικά επιτυχημένη Αναπτυξιακή Εταιρία. Κλείνοντας, ο κ. Καπάταης ζήτησε από το Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου να επιδείξει εμπιστοσύνη προς την Περιφερειακή Αρχή.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Αττική» κος Γ. Σγουρός επεσήμανε ότι οι αναπτυξιακές εταιρείες επί χρόνια υπήρξαν μοχλός παραγωγής σκανδάλων και τόνισε: «Οι θεωρίες δεν είναι αυτές που μετράνε, αλλά το αποτέλεσμα. Επίσης πρέπει να επεξηγήσετε τι θέλετε να πετύχετε μέσα από αυτήν την εταιρεία. Να ολοκληρωθούν πιο γρήγορα τα έργα; Να βάλετε αντιπλημμυρικά έργα; Να ενισχύσετε την ανθρωπιστική βοήθεια; Πρέπει να έχετε έναν συγκεκριμένο στόχο και το πρόγραμμά σας δυστυχώς δεν έχει. Εμείς δεν αμφισβητούμε την τιμιότητά σας, αλλά το ότι έγιναν λάθη επί σειρά ετών, στα θέματα των Δημοτικών και Νομαρχιακών Αναπτυξιακών Εταιρειών, έγιναν. Γι΄ αυτό ως Νομαρχία Αθηνών δεν είχαμε Αναπτυξιακή Εταιρεία. Πιστεύουμε ότι το θέμα πρέπει να αποσυρθεί, έτσι ώστε να έχει το χρόνο η Περιφερειακή Αρχή να μας διευκρινίσει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Εμείς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη δε θα έρθει μέσα από αναπτυξιακή εταιρεία αλλά μόνο με έργα μπορεί και με αξιοποίηση του προσωπικού και βέβαια όλα τα θέματα να περνάνε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι από την Αναπτυξιακή Εταιρεία».
Κάνοντας παρέμβαση στο θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, κ. Γιώργος Γαβρίλης τόνισε ότι δε θα ήταν σωστό να υιοθετηθεί η άποψη ότι όλες οι Αναπτυξιακές Εταιρίες αποτελούν κακά εργαλεία γιατί κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να δεχτούμε κάτι παρόμοιο και για ολόκληρο τον Δημόσιο Τομέα, ο οποίος ναι μεν, έχει πολλές στρεβλώσεις, από την άλλη μεριά όμως δε μπορεί να καταργηθεί, ούτε και το προσωπικό του να απολυθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνέχισε ο κ. Γαβρίλης, θα πρέπει πάντα κάποιος να σκέφτεται πως θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αντί να καταργήσει έναν ολόκληρο θεσμό και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνει αυτό είναι με συνεχή οικονομικό αλλά και κοινωνικό έλεγχο. Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά υπενθύμισε στο Σώμα του Περιφερειακού ότι η συζήτηση αφορά μόνο στη Μελέτη Σκοπιμότητας και όχι ακόμα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
«Κατά» ψήφισαν οι παρατάξεις: «Αττική», «1800 – Η Αττική αλλάζει πρόσωπο», «Ελληνική Αυγή για την Αττική», «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» και η επικεφαλής της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική».
«Λευκό» ψήφισε η παράταξη «Αττική, Συμμέτοχοι στο Αύριο».

«ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Εν συνεχεία, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χ. Καραμάνος ενημέρωσε το σώμα για το πρόγραμμα «Ηλεκτρικό Ρεύμα για όλους». Ξεκινώντας την εισήγησή του σχετικά με το θέμα, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών υπενθύμισε ότι το σχετικό κονδύλι του προγράμματος προέρχεται από τον προϋπολογισμό του 2015, ξεκίνησε ήδη να σχεδιάζεται από τον Σεπτέμβριο του 2014 και υλοποιήθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Συνεχίζοντας, ο Αντιπεριφερειάρχης ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια Αττικής παρενέβη όπου είχε κοπεί το ρεύμα, αναλαμβάνοντας να πληρώσει την πρώτη δόση (έως 360€ ανά έτος και ανά παροχή).
«Σε 98 περιπτώσεις, επί συνόλου 325 αιτήσεων, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, την οποία θέλω να ευχαριστήσω για την αμέριστη αρωγή της στο πρόγραμμά μας, παρεμβήκαμε και είχαμε ξανά ηλεκτροδότηση. Μόνο σε λίγες περιπτώσεις (επτά) δεν παρεμβήκαμε, όπου υπήρχε ρευματοκλοπή. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 7 με δέκα χιλιάδες νοικοκυριά που παρατύπως μεν έχουν επανασυνδέσει την κομμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όμως δεν παρακάμπτουν τον μετρητή και έτσι καταγράφεται η κατανάλωση και η οφειλή τους προς τη ΔΕΗ. Για τα νοικοκυριά αυτά το πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους» αποτελεί ασπίδα προστασίας από τον κίνδυνο διακοπής της παροχής.
Σημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί και το γεγονός ότι το θέμα πήρε μεγάλη δημοσιότητα εκτός Ελλάδας, αναδεικνύοντας στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη την ανθρωπιστική κρίση που σοβεί στη χώρα μας». Κλείνοντας την εισήγησή του ο κ. Καραμάνος ανέφερε ότι η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με τη ΔΕΗ θα διαμορφωθεί ανάλογα με την ολοκλήρωση της σχετικής με την επανασύνδεση ρεύματος Κυβερνητικής ρύθμισης και τότε θα έρθει ολοκληρωμένη στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αττική» κ. Κ. Καράμπελας αναφερόμενος στο συγκεκριμένο θέμα τόνισε πως αν και είναι μια ωραία ιδέα η παρέμβαση της Περιφέρειας στα κοινωνικά θέματα με το πρόγραμμα για το ρεύμα, εν τούτοις όπως έγινε, αποτελεί στην πραγματικότητα μελανή σελίδα για την ιστορία της Περιφέρειας Αττικής, διότι ξεκίνησε χωρίς όμως να υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και χωρίς να έχει περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και συνέχισε επισημαίνοντας: «Όλα έγιναν για προεκλογικούς λόγους και ενώ έπρεπε να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο μια προγραμματική σύμβαση για το θέμα, δεν έχει έρθει ακόμα. Η κρίση που περνά η Χώρα μας είναι πολύ βαριά και γι’ αυτό χρειάζεται σοβαρότητα στην αντιμετώπιση της».
Η εκπρόσωπος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ», Ελένη Ζαφειρίου τόνισε ότι η Διοίκηση παραδέχτηκε ότι το πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε και πως δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του σε Κυβερνητικό επίπεδο με νέους όρους. Δήλωσε ότι, το νέο πρόγραμμα πρέπει να υλοποιηθεί με διευρυμένα κριτήρια από αυτά που θέτει η Κυβέρνηση και συγκεκριμένα με ετήσιο εισόδημα στα 12.000 € καθώς και με διατήρηση των 1200 κιλοβατώρων ανά έτος, ώστε να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα φτωχά νοικοκυριά.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Ι. Βασιλείου, αναφέρθηκε στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής και ιδίως σε περιοχές των τσιγγάνων όπου τα κρούσματα της ρευματοκλοπής είναι πολλά και τόνισε ότι επιβάλλεται να υπάρξει παρέμβαση. Και πρόσθεσε: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να συμβάλλει, με την επαφή που έχει ο καθένας από εμάς με τον κόσμο ώστε να υλοποιηθεί αυτό το οποίο όλοι θέλουμε, να μη μείνει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα».
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αττική» κ. Ν. Χαρδαλιάς αφού πήρε τον λόγο τόνισε ότι πολλοί Δήμαρχοι κατά καιρούς κάνουν τέτοιου είδους ενέργειες, χωρίς όμως να δίνουν δημοσιότητα στο θέμα, χωρίς να βγάζουν δελτία Τύπου που να τις διαφημίζουν και χωρίς να δίνουν συνεντεύξεις. Και πρόσθεσε: «Είναι πολύ ωραία η διαλεκτική σας, πρέπει όμως να απαντήσετε σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Πόσοι είναι αυτοί που έκαναν αίτηση; Μόνο 325; Γιατί αν είναι μόνο τόσοι ύστερα από τόσο θόρυβο για το θέμα, έχετε αποτύχει. Και πρέπει να γυρίσουμε πίσω πάλι στη συζήτηση του πως θα πρέπει να αξιοποιήσουμε μια τέτοια πρωτοβουλία. Εδώ δεν υπάρχει ανταγωνισμός κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ μας».
Η επικεφαλής της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική» κ. Δέσποινα Κουτσούμπα, ανέφερε ότι: «Η πλειοψηφούσα παράταξη Δυναμη Ζωής προτίμησε να πάρει αυτό το πρόγραμμα πάνω της μόνη της, χωρίς να επιθυμεί να συζητήσει τους όρους και χωρίς να κάνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, όπως είχαμε ζητήσει. Γιατί από τα 38.000 νοικοκυριά που λέγατε όταν διαφημίζατε το πρόγραμμα έγιναν αιτήσεις μόνο από 350; Δεν σας πρβοληματίζει αυτό για τους όρους που βάλατε στο πρόγραμμα; Γιατί από τα 2,5 εκ. ευρώ που είχαμε βάλει στον προϋπολογισμό δεν έχει δοθεί ούτε 1 ευρώ για ρεύμα ως τώρα; Το πρόγραμμα, δυστυχώς, το χρησιμοποιήσατε επικοινωνιακά, για να δίνετε συνεντεύξεις στην Guardian, την ίδια στιγμή που εκατοντάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και το πρόγραμμα δεν μπορούσε καν να τους εξυπηρετήσει. Τουλάχιστον ας συγκροτήσουμε τώρα μια διαπαραταξιακή επιτροπή, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα του προγράμματος και να δούμε αν μπορούμε να τα λύσουμε» και πρόσθεσε πως το θέμα δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μικροκομματικά από κανέναν, αντίθετα όλοι θα πρέπει να συμβάλλουν ώστε να βρεθεί μία βιώσιμη και ρεαλιστική λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συμπολίτες μας.

Παρέμβαση στο θέμα έκανε και ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών κ. Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος αφού αρχικά υπενθύμισε ότι το συγκεκριμένο θέμα ξεκίνησε να συζητείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής από τον Οκτώβριο του 2014, με πολύ έντονη αμφισβήτηση από όλες τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις σχετικά με το αν η Περιφερειακή Αρχή τελικά θα το πραγματοποιούσε, στη συνέχεια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι για να φτάσει η Περιφέρεια Αττικής στο επιθυμητό αποτέλεσμα προηγήθηκαν πολλές επισκέψεις στα γραφεία της ΔΕΗ, χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς ανακοινώσεις ή δελτία τύπου. Στόχος ήταν η ουσία, υποστήριξε ο κ. Καραμέρος, και η ουσία είναι, συνέχισε ο Αντιπεριφερειάρχης, ότι νοικοκυριά που δεν είχαν ρεύμα, αυτή τη στιγμή έχουν, ενώ υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να παραμένει ανοικτό, σημειώνοντας τέλος, ότι το άρθρο 45 του σχετικού νόμου δίνει τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Αττικής να αναλάβει και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ EAST MED YACHT SHOW

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα δαπάνης ποσού 7.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για την πραγματοποίηση του East Med Yacht Show στις 29 Απριλίου- 4Μαΐου 2015 στον Πόρο.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Π. Χατζηπέρος, τόνισε στην εισήγησή του τα σημαντικά αντισταθμιστικά οφέλη που θα αποκομίσει η Περιφέρεια Αττικής από τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, τα οποία θα είναι:
• να προβληθεί με το λογότυπό της σε όλες τις ανακοινώσεις και τον κατάλογο της έκθεσης.
• να έχει ξεχωριστή ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση,
• να έχει δικό της περίπτερο στο χώρο της έκθεσης, και
• να μπορεί να διανείμει το έντυπο προωθητικό υλικό που διαθέτει για την τουριστική προβολή ολόκληρης της Αττικής.
Η κ. Χριστίνα Αγγελονίδη, εκπροσωπώντας την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ», κατήγγειλε πως η συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το Συνέδριο Posidonia 2015. Αναδεικνύει την προσπάθεια των Ελλήνων πλοιοκτητών και άλλων παρόμοιων φορέων «να εκθέσουν την πραμάτεια τους», σε αντίθεση με τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων για φτηνές και ποιοτικές διακοπές.
«Κατά» ψήφισε η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής», ενώ η παράταξη «Αττική» ψήφισε «Λευκό».

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία και τη σκοπιμότητα δαπάνης ποσού μέχρι 20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης ενηλίκων στο κτήμα πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε στη Λυκόβρυση, σχετικά με την αγροτική επιχειρηματικότητα, τις νέες καλλιέργειες, τις προοπτικές και δυνατότητες για το αγροτικό προϊόν.
Για το θέμα τοποθετήθηκε ο κος Κορομάντζος, Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «1800 -Η Αττική αλλάζει πρόσωπο», ο οποίος συνέστησε έναν καλύτερο σχεδιασμό και μια πιο οργανωμένη προσέγγιση του ζητήματος.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Π. Καμάρας εκπροσωπώντας την παράταξη «Αττική» τοποθετήθηκε για το θέμα λέγοντας ότι: «Η διαφάνεια έχει να κάνει και με τη σωστή και ειλικρινή τεκμηρίωση των εισηγήσεων. Εφ’ όσον δεν υπάρχει στην εισήγηση ενδεικτικός έστω προϋπολογισμός για τις προτεινόμενες δαπάνες αναρωτιέται κάποιος γιατί να διατεθούν 20.000 ευρώ για το πρόγραμμα και όχι για παράδειγμα 30.000 ευρώ; Το Πρόγραμμα αυτό, θα γίνει εξ’ ολοκλήρου από ένα Οργανισμό που έχει ήδη τον απαραίτητο εξοπλισμό και το επιστημονικό προσωπικό και μάλιστα στον δικό του χώρο. Επομένως πώς δικαιολογείται η δαπάνη των 20.000€; Τα Δελτία Τύπου, spots, emails, συνεντεύξεις, που αναφέρονται στην εισήγηση μπορεί να καλύπτουν άλλες επικοινωνιακές σας ανάγκες, όχι όμως την δημοσιοποίηση των σεμιναρίων, που θα μπορούσε να γίνει μέσω του διαδικτύου δωρεάν. Μια απλή ανάρτηση στο διαδίκτυο θα αρκούσε. Εξάλλου, σε αυτόν τον χώρο ήδη γίνονται με επιτυχία σεμινάρια και δημοσιεύσεις. Παρά το γεγονός ότι είμαστε θετικοί στα σεμινάρια, και θα μπορούσε να δαπανηθεί ένα ποσό για έντυπο υλικό για την διάχυση του περιεχομένου των σεμιναρίων, είμαστε αρνητικοί στην κατασπατάληση οιουδήποτε ποσού, για άλλους σε σχέση με την εισήγηση λόγους. Θεωρούμε ότι δεν είναι ειλικρινής η εισήγηση. Αναρωτιόμαστε μάλιστα ποιος θα είναι ο ρόλος της εταιρείας που επιβεβαίωσε ο εισηγητής ότι θα υπάρξει, για την υλοποίηση του προγράμματος».
Μετά την δευτερολογία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Καραμέρου, ο κ. Καμάρας, διαμαρτυρήθηκε έντονα στον κ. Πρόεδρο διότι δεν του έδωσε τον λόγο για να δευτερολογήσει (όπως προβλέπει ο Κανονισμός) και επί προσωπικού θέματος που προκάλεσε αναφορά του Αντιπεριφερειάρχη σχετικά με τις θέσεις του για το κτήμα Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε.
Η εκπρόσωπος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ», Χριστίνα Αγγελονίδη, αναφερόμενη στο θέμα, επισήμανε πως είναι φανερό ότι μέσα σε δέκα ή είκοσι ημέρες δε μπορεί να γίνει σωστή εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση ενώ την ίδια στιγμή ακολουθείται η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταστρέφει τον αγροτικό πληθυσμό, προωθώντας την επιχειρηματικότητα και την συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε όλο και λιγότερα χέρια. Τόνισε ότι αυτά σεμινάρια δεν μπορούν να δώσουν ανάσα στους αγρότες και φτηνά αγροτικά προϊόντα στο λαό.
«Κατά» ψήφισαν οι παρατάξεις «Αττική» και «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής».

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020

Τέλος, σε ό,τι αφορά την έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρου στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: «Horizon i-Plan” στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, καθώς επίσης την έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρου στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Smart Toolbox for Engaging Citizens into a People- Centric Observation Web-SCENT», στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος (ΗΟΡΙΖΟΝ 2020), το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία, εκτός της «Λαϊκής Συσπείρωσης που ψήφισε «Κατά».
Το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020), σύμφωνα με την εισήγηση της Περιφερειακής Συμβούλου κ. Σταυροπούλου, είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική “Ευρώπη 2020” που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.
Το Ευρωπαϊκό έργο «Horizon i-Plan» αφορά στην ανάπτυξη και δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας και ενός διαδραστικού υπολογιστικού εργαλείου που έχουν ως στόχο την κατανόηση του μεταβολισμού ο οποίος λαμβάνει χώρα στις αστικές ή περιαστικές περιοχές. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί η ολοκληρωμένη προσέγγιση του πλαισίου της Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικά με τη δημιουργία, πρόληψη, διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων.
Το ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Smart Toolbox for Engaging Citizens into a People- Centric Observation Web-SCENT» αποσκοπεί στην επίλυση ζητημάτων όπως π.χ. αποστασιοποίηση των πολιτών στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής ή στην έλλειψη πρόσβασης στην ενημέρωση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, καθώς επίσης στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα αυτά. Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας (κινητά τηλέφωνα, εφαρμογές παιχνιδιών, διαδικτυακή πλατφόρμα) όπως προτείνεται από το έργο, οι πολίτες θα παρακολουθούν και θα ενημερώνουν τις αρχές και τους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και χρήσεις γης.
Σχετικά με το «Horizon i-Plan», η εκπρόσωπος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ», Ελένη Ζαφειρίου δήλωσε, ότι προγράμματα που είναι ενταγμένα στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπηρετούν τη στρατηγική HORIZON 2020 συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με τα κέρδη και όχι με τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Απαλλάσσουν έτσι τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και την επίδραση που έχει στο περιβάλλον όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα που αποκτούν δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με την ανάγκη των επιχειρηματικών ομίλων για την ενέργεια.
Για το «Smart toolbox…» δήλωσε ότι μένει στο απυρόβλητο η πολιτική για τη χρήση γης, ενώ δίνεται η αίσθηση της εισαγωγής του «ηλεκτρονικού χαφιέ» για την πληροφόρηση και ολοκλήρωσε λέγοντας πως φαίνεται τελικά ότι ο στρατηγικός άξονας που ακολουθεί η σημερινή Περιφερειακή Αρχή είναι ο ίδιος με εκείνον των προκατόχων της.