Συνεδρίασε την Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

1.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού», συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

2.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Προκαταρκτική μελέτη κατασκευής και λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού Αγ. Πελαγίας Νήσου Κυθήρων», συνολικού προϋπολογισμού 24.666,66 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

3.Ανάκληση της υπ’ αρ. 95/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου και εκ νέου Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποπεράτωσης του Β΄ δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της Κάτω Ελευσίνας», συνολικού προϋπολογισμού 176.164,89 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου εγκρίθηκε ομόφωνα ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

4.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης της από 27-07-2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Καταπολέμηση ρατσισμού μέσω τέχνης», μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

5.Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

6.Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Γ΄ τριμήνου 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

7.Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τον Ν.4497/2017 αρ.31. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

8.Έγκριση λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λ. Ποσειδώνος κατά τη διάρκεια κατασκευής του τεχνικού ΤΕ09-ΤΕ39 (Φάσεις Β) που προβλέπεται στα «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α)». Η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

9.Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί των οδών του ΠΑΟΔ για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής». Η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

10.Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στις πιλοτικές εφαρμογές συγχρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού» και ακρωνύμιο ppCITY. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Σημειώνεται ότι της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης προηγήθηκε συζήτηση τριών επερωτήσεων της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής». Πιο συγκεκριμένα, οι επερωτήσεις που συζητήθηκαν ήταν:

  1. Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» με θέμα: «Υλοποίηση του έργου: ‘Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής στην περιοχή του Δήμου Περάματος’».
  2. Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» σχετικά με το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.
  3. Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» σχετικά με την κατάργηση του δρομολογίου ΚΤΕΛ Αίγινα – Πόρτες.

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης, θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

https://www.patt.gov.gr/2018/11/08/36i-synedriasi-p-s-2018/