Συνεδρίασε την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

1.Επικύρωση πρακτικών της 25ης, 26ης, 27ης, 28ης, 29ης, 30ης και 31ης Συνεδρίασης έτους 2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα.

2.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιδρύματος «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ»για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:«Αποπεράτωση κοινόχρηστων χώρων και κοιτώνων φιλοξενίας στο ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 644.668,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου εγκρίθηκε ομόφωνα ως εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

3.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Πράξη εφαρμογής σε πολεοδομικές ενότητες Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», συνολικού προϋπολογισμού 3.199.177,64 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

4.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 270/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Λαυρεωτικής για την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο: «Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Ποντίων» Δήμου Λαυρεωτικής συνολικού προϋπολογισμού ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

5.Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα αποσύρθηκε.

6.Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στις γνωμοδοτικές επιτροπών Λιμεναρχείων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019. Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Π. Χατζηπέρου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

7.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του έργου «Τουριστικός λιμένας (μαρίνα) Αλίμου». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

8.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1 & Ν1 και λοιπών οχημάτων και αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρείας RECYCLINGCARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., επί της Λεωφ. ΝΑΤΟ στη θέση ‘Σπιθάρι’ του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

9.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), αποθήκευσης μη επικινδύνων μεταλλικών αποβλήτων και αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών Pb-οξέος και Ni-C, της εταιρείας AUTOGREEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., στην θέση “Ξηροπήγαδο” του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

10.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Διώροφο Συγκρότημα Καταστημάτων, Υπεραγοράς και Χρήσεων Συνάθροισης Κοινού με Υπόγειο Κύριων και Βοηθητικών Χρήσεων» επί της Οδού Προόδου 1-3 ,Ο.Τ. 817στο Δήμο Αιγάλεω». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

11.Έγκριση λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τμήματος Α’ για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών στο τμήμα Μάνδρα-Οινόη (από την χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+085,61) και αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα από χ.θ 5+500 έως χ.θ. 9+000». Η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε ομόφωνα.

12.Έγκριση λήψης μέτρων κυκλοφορίας της μελέτης μόνιμης σήμανσης ασφάλισης τμήματος Β’ της υφιστάμενης Π.Ε.Ο.Α.Θ. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα από χ.θ 5+500 έως χ.θ. 9+000 κατά την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών στο τμήμα Μάνδρα-Οινόη(από την χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+085,61) και αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα από χ.θ 5+500 έως χ.θ. 9+000». Η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε ομόφωνα.

13.Έγκριση λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λ. Ποσειδώνος σύμφωνα με τις μελέτες «Κυκλοφοριακής ρύθμισης για την κατασκευή του τεχνικού ΤΕ03 (ΤΕ03Α και ΤΕ03B) (B΄ Φάση)» και «Κυκλοφοριακής ρύθμισης για την κατασκευή του τεχνικού ΤΕ16 και ΤΕ17 (Γ΄ Φάση)» κατά την κατασκευή του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου(Φάση Α)». Η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε ομόφωνα.

14.Έγκριση λήψης προσωρινώνμέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί της Νέας Εθνικής Οδού ΑθηνώνΚορίνθου (Ν.Ε.Ο.Α.-Κ.) που προβλέπονται στα πλαίσια τυ έργου: «ΣΟ-04/14: Συντήρηση στηθαίων ασφαλείας σε περιοχές αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.ΣΟ. της Υπηρεσίας μας.» Η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Σαπουνά εγκρίθηκε ομόφωνα.

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

https://www.patt.gov.gr/2018/12/20/40i-synedriasi-p-s-2018/