Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο «Επισκευές – συντηρήσεις πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων Δήμου Βύρωνα», συνολικού προϋπολογισμού 55.000 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Βύρωνα, Γρηγόρης Κατωπόδης.
Στόχος του έργου, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Βύρωνα από πεζούς και άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, το έργο αναμένεται να συμβάλει στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στάθμευσης αυτοκινήτων με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών.
Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών στην πλατεία Νικολαΐδη στον Καρέα (μεταξύ των οδών Αναπήρων Πολέμου, 28ης Οκτωβρίου, Θυμάτων Πολέμου, Β. Αντωνιάδη), διευθέτηση κοινοχρήστων τριγώνων οδού Νικηφορίδη (μεταξύ των οδών Νικηφορίδη, Αρήτης, Αριστοτέλους, Πρωτεσιλάου), διευθέτηση κυκλοφορίας επί των οδών Σαράντα Εκκλησιών, Μάκρης και Μεσολογγίου καθώς και επίστρωση πεζοδρομίου µε τσιμεντόπλακες επί της οδού Καραολή και Δημητρίου.