Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο το έργο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών Νήσου Πόρου», προϋπολογισμού 415.000 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης.

Πρόκειται για κρίσιμο έργο αποκατάστασης τμημάτων του οδικού δικτύου στον Δήμο Πόρου καθώς και παρεμβάσεων με στόχο την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα, αφορά στην επισκευή και στη συντήρηση τμημάτων του οδικού δικτύου, τα οποία παρουσιάζουν φθορές, καθώς και σε αντιπλημμυρικές εργασίες σε τμήματα οδών. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διανοιγμένες δημοτικές οδούς του Δήμου Πόρου, όπως προσδιορίζονται στη σχετική τεχνική μελέτη. Τέλος, το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Πόρου και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων / Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων.