Με τέσσερις σημαντικές πρωτοβουλίες μετέχει, φέτος, η Περιφέρεια Αττικής στον κοινωνικό διάλογο του θεσμού BRAVO 2018.

Συγκεκριμένα, μέσα από την online ανάδειξη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο συγκεκριμένος θεσμός στοχεύει στην επιβράβευση των καλύτερων πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στη χώρα μας από φορείς – επιχειρήσεις – Δήμους / Περιφέρειες – Κοινωνία Πολιτών αναφορικά με την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting

Η γνώμη σας μετράει όποτε σας καλούμε να ενημερωθείτε, να αξιολογήσετε και να ψηφίσετε τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής (https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-organization/perifereia-attikhs.505.html):

  • Κέντρο Logistics Περιφέρειας Αττικής,
  • Σύμφωνο Ακεραιότητας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος,
  • Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης SOCIAL NETWORK ATTIKH,
  • Συμμετοχή στη Διεθνή Συμμαχία Πολιτειών και Περιφερειών (States & Regions Alliance – The Climate Group) για το κλίμα.

Τι είναι το BRAVO

Ο θεσμός BRAVO είναι μια πρωτοβουλία που διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020. Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου Κοινωνικού Διαλόγου μέσω της εμπλοκής όλων των κοινωνικών εταίρων (stakeholder engagement) και ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: το BRAVO Dialogue & το BRAVO Awards.