Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητά μας σ΄ αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας είναι η στήριξη και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων που δοκιμάζονται με διαδικασίες γρήγορες και απλές»

Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής ύψους 200 εκ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε σήμερα τη δεύτερη τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης. (ΑΔΑ βλέπε εδώ).

Ειδικότερα, με εντολή του Περιφερειάρχη και κατόπιν σχετικής συνεννόησης των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας με τα αρμόδια Πρωτοδικεία Αττικής, δίνεται πλέον η δυνατότητα υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία εξουσιοδοτείται η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας να αναζητήσει, για λογαριασμό της επιχείρησης που υποβάλλει αίτηση, τα σχετικά πιστοποιητικά από τα Πρωτοδικεία. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιταχύνεται σημαντικά η σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων, καθώς δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση των πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης, μη θέσης σε εκκαθάριση κ.λ.π., γεγονός που έχει αναγνωριστεί και από τα πρωτοδικεία.

Επιπλέον στην τροποποίηση προστέθηκαν οι ναυτικές εταιρείες-ημερόπλοια στους δυνητικούς δικαιούχους της πρόσκλησης.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι με ειδική εφαρμογή (δείτε εδώ) που έχει αναπτυχθεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπολογίζουν τη βαθμολογία τους και τις πιθανότητες ένταξής τους στο πρόγραμμα.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:

«Προτεραιότητά μας σ΄αυτή τη πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δοκιμάζονται με διαδικασίες γρήγορες και απλές. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε σε περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ύψους 200 εκ. ευρώ. Με τη συγκεκριμένη δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης, απαλλάσσουμε τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα από περιττή γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους και να αξιοποιούμε όσα μέσα διαθέτουμε, για την ουσιαστική στήριξή τους».