Δήλωση της Γ. Τσούπρα, εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας: «Η Περιφέρεια Αττικής ενόψει της χειμερινής περιόδου είχε εγκαίρως προμηθευτεί 2.500 τόνους αλατιού ενώ παράλληλα το Συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας προχώρησε τουλάχιστον  σε 2 συσκέψεις σε κάθε ΠΕ, με προέδρους τους κατά τόπους Αντιπεριφερειάρχες. Στις συσκέψεις μετέχουν εκ του νόμου εκπρόσωποι των Δήμων προκειμένου να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και οργάνωση.

Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει διαθέσει 1.000 τόνους αλάτι προκειμένου να παραμένει ανοικτό το κεντρικό οδικό δίκτυο ευθύνης της ενώ παράλληλα έχει προμηθεύσει με αλάτι, κρίσιμης κοινωνικής σημασίας φορείς όπως νοσοκομεία, στρατόπεδα καθώς και τις Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥΑΕ).

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνησή τους, οι δύο βαθμοί ΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 3852/2010, Πρόγραμμα Καλλικράτης, θα πρέπει στις κρίσιμες στιγμές να αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας και συναλληλίας αλλά και να συντονίζουν κοινές δράσεις, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων τους και του έγκαιρου προγραμματισμού τους».