Η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ, Μαρία Χριστάκηέκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με το νέο σύστημα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών:

«Η Περιφέρεια Αττικής, με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες και δίνοντας έμφαση στην οδική ασφάλεια, συνέβαλε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στο να τεθεί τέλος στο αδιέξοδο που είχε προκύψει με τη μη διεξαγωγή επί 4 μήνες των εξετάσεων οδήγησης. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θέτει πλέον ένα νέο πλαίσιο και μεταβατικές διατάξεις, στα οποία καλούνται να προσαρμοστούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, έως τις 12 Μαρτίου. Το νέο πλαίσιο είναι δύσκολα εφαρμόσιμο ειδικά μάλιστα στις περιορισμένες χρονικές προθεσμίες που θέτει. Για παράδειγμα απαιτεί (και ορθώς) συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια των υποψήφιων οδηγών, που όμως αυτή τη στιγμή δεν διατίθενται στην ασφαλιστική αγορά.

Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστούν ομαλές συνθήκες εξετάσεων οδήγησης προς όφελος των συμπολιτών μας, η Περιφέρεια Αττικής προτείνει άμεσα να υπάρξει παράταση εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων για να μπορούν να διενεργούνται κανονικά εξετάσεις χωρίς να υπάρχει κίνδυνος εκ νέου διακοπής τους. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες διατάξεις που αφορούν μεγάλες Περιφέρειες (όπως π.χ. το κλείσιμο δρόμων στον αστικό ιστό), η Περιφέρεια προτείνει τη διεξαγωγή ευρείας διαβούλευσης για την αποφυγή παλινωδιών και αδιεξόδων».